Kết nối tạp chí:
  • facebook
  • Tiwer
  • Youtube
  • Google

Vụ Quản lý khoa học đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

22:09 09/11/2023 - Diễn đàn
Ngày 09/11/2023, tại Hà Nội, Vụ Quản lý khoa học thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước và gặp mặt nhân kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống đơn vị. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Dự Lễ có PGS, TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Học viện; PGS, TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện; PGS, TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo các trường chính trị tỉnh, thành phố; cùng tập thể cán bộ, công chức Vụ Quản lý khoa học qua các thời kỳ.
 

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Vụ Quản lý khoa học. 

PGS, TS Đinh Ngọc Giang, Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học cho biết, cách đây 45 năm, vào mùa thu năm 1978, Giám đốc Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) đã ban hành Quyết định thành lập Ban Khoa học với 3 chức năng: giúp Ban Giám đốc tổ chức chỉ đạo và thống nhất quản lý công tác nghiên cứu khoa học; quản lý xuất bản "Nội san nghiên cứu" (tiền thân của Tạp chí Lý luận chính trị hiện nay); giúp công việc thường trực của Hội đồng khoa học. Sự ra đời của Ban Khoa học là kết quả tất yếu của quá trình phát triển của Học viện, đồng thời nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nghiên cứu lý luận trong giai đoạn mới.

Trước yêu cầu nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học của Học viện, ngày 7/5/1990 Giám đốc Học viện Nguyễn Ái Quốc đã Quyết định nâng cấp Ban Khoa học thành Vụ Quản lý khoa học như ngày nay. Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển của Vụ trong công tác quản lý hoạt động khoa học của Học viện.

GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại buổi lễ

Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy và Ban Giám đốc Học viện, Vụ Quản lý khoa học đã không ngừng trưởng thành và có những bước phát triển vượt bậc. Với truyền thống đoàn kết, đội ngũ cán bộ lãnh đạo và chuyên viên của vụ qua các thời kỳ luôn chung sức, đồng lòng thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, không ngừng đổi mới, sáng tạo phương pháp, nội dung quản lý, thực thi nhiệm vụ, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, năm 2017, lần đầu tiên Học viện được Ban Bí thư Trung ương Đảng tin tưởng giao chủ trì Chương trình KX 02/16-20 “Nghiên cứu tổng kết, đề xuất bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin cấu phần quan trọng của nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong bối cảnh mới”. Năm 2023, một lần nữa, Học viện tiếp tục được giao chủ trì Chương trình KX 02/21-25 “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới"

PGS, TS Đinh Ngọc Giang, Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chúc mừng Vụ Quản lý khoa học nhân kỷ niệm 45 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng. Huân chương thêm một lần khẳng định và giao cho Vụ nói riêng, Học viện nói chung thêm một trọng trách lớn, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Trong chặng đường 45 năm qua, Vụ Quản lý khoa học đã nhận thức một cách đầy đủ tầm quan trọng của công tác nghiên cứu khoa học tại Trường Đảng Trung ương, nay là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đó là: nghiên cứu khoa học nhằm cung cấp luận cứ cho hoạch định đường lối, chủ trương, chiến lược, chính sách của Đảng, Nhà nước, đáp ứng yêu cầu cách mạng với 2 nhiệm vụ chiến lược : xây dựng phát triển đất nước và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trên tinh thần đó, Vụ đã tham mưu tổ chức triển khai, quản lý các chương trình nội dung nghiên cứu; phối hợp, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học cho hệ thống 73 trường chính trị, trường bộ ngành. Đặc biệt, trong triển khai Nghị quyết 35-NQ/TW, với vai trò là đơn vị đầu mối, Vụ góp phần vào thành công chung của cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện yêu cầu Vụ cần tiếp tục kế thừa và tạo ra những đổi mới, bứt phá trong công tác nghiên cứu khoa học của Học viện. Bám sát chủ trương, đường lối và chương trình toàn khóa của Đảng; từ thực tiễn Học viện, Vụ cần xây dựng các chương trình, hệ đề tài nghiên cứu góp phần hiệu quả vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII; có những phát hiện, kiến nghị có chất lượng, tham gia vào xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; tạo môi trường sáng tạo, dân chủ cho cán bộ nghiên cứu.

Để thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ nêu trên, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Vụ Quản lý khoa học cần rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế về quản lý khoa học đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, phù hợp làm căn cứ cho việc kiểm tra, giám sát, đánh giá, thẩm định các đề tài nghiên cứu khoa học, đảm bảo chất lượng; các sản phẩm nghiên cứu khoa học, các kết quả nghiên cứu khoa học phải có kiến nghị, đề xuất cụ thể, phục vụ thiết thực cho sự phát triển của đất nước và Học viện. Tiếp tục triển khai các cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Xây dựng đội ngũ cán bộ của Vụ Quản lý khoa học đồng đều về chuyên môn và trình độ.

Với lòng nhiệt huyết và tinh thần đoàn kết, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng, Vụ Quản lý khoa học sẽ tiếp tục phát huy được truyền thống tốt đẹp, đạt nhiều thành tích mới trong công tác và có những đóng góp lớn cho sự phát triển của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

PV

Bình luận: 0

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất

Ngày 23/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã tiến hành phiên họp đầu tiên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban chủ trì Phiên họp. Tạp chí Người Làm Báo trân trọng giới thiệu toàn văn Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.
Ngày 1/2/2024, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô Hà Nội diễn ra lễ công bố và trao Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII năm 2023, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024).
Ngày 24/1, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo phát động “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024”.
Những biến động dữ dội và khôn lường của tình hình khu vực và thế giới trong hai năm 2022 và 2023, đặt mặt trận đối ngoại và ngoại giao Việt Nam trước những “điểm nút” rất phức tạp và nhạy cảm.
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top