Vai trò của báo chí, xuất bản đối với việc quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh

00:40 05/07/2023 - Diễn đàn
Ngày 5/7/2023, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tổ chức tọa đàm “Vai trò của báo chí, xuất bản đối với việc quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh”.

Quang cảnh tọa đàm

Tham dự tọa đàm có các đồng chí: Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP; PGS, TS Phan Xuân Biên, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Tham dự chủ trì tọa đàm có các đồng chí: Nguyễn Thọ Truyền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP. HCM; Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TP. HCM; Tăng Hữu Phong, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng; Bùi Anh Tấn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP. HCM, Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ TPHCM.

Tọa đàm “Vai trò của báo chí, xuất bản đối với việc quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh” là dịp để lãnh đạo thành phố (TP) tiếp tục trao đổi, lắng nghe các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản, nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ, các cán bộ tuyên giáo các cấp... đóng góp các giải pháp nhằm phát huy tích cực hơn nữa vai trò của báo chí, xuất bản đối với đời sống xã hội, nhất là tham gia quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, góp phần xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Tọa đàm đã nhận được 37 tham luận từ các các cơ quan báo chí, xuất bản, các địa phương, đơn vị, một số nhà nghiên cứu. Mỗi tham luận là mỗi góc nhìn khác nhau về mối quan hệ giữa báo chí, xuất bản với văn học nghệ thuật nói chung, việc tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật nói riêng. Nhìn chung, các tham luận đều đã tập trung phân tích làm rõ vai trò tầm quan trọng của báo chí, xuất bản trong đời sống xã hội; vai trò của báo chí, xuất bản đối với việc tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá, lan tỏa các tác phẩm văn học nghệ thuật và xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong điều kiện của TP. HCM hiện nay.

Chủ tịch Hội Nhà báo TP Nguyễn Tấn Phong phát biểu đề dẫn tọa đàm

Báo cáo đề dẫn tọa đàm, đồng chí Nguyễn Tấn Phong Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM nhấn mạnh, báo chí, xuất bản đóng vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển của xã hội qua các thời kỳ, có tác động sâu sắc đến mỗi cá nhân cũng như cộng đồng xã hội, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay. Đây đều là những phương tiện thông tin thiết yếu đối với đời sống xã hội, đồng thời có mối liên hệ mật thiết với văn hóa, vừa là một bộ phận của văn hóa, vừa là phương tiện chuyển tải, phổ biến văn hóa tới công chúng. Thực tiễn gần 40 năm đổi mới cho thấy, báo chí, xuất bản luôn phát huy vai trò xung kích trong việc bảo tồn những giá trị văn hóa, tham gia tích cực vào việc quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật.

Tại tòa đàm các đại biểu, các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản tập trung trao đổi, thảo luận về: Một số quan điểm, nhận thức về vai trò của báo chí, xuất bản đối với việc quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật; tăng cường và kiên định sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của chính quyền TP đối với lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn học, nghệ thuật; Phát huy vai trò của báo chí, truyền thông thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; Nâng cao mục tiêu, lý tưởng cách mạng trong đội ngũ làm công tác báo chí, xuất bản và đội ngũ sáng tác văn học, nghệ thuật; Phát huy vai trò sáng tạo của đội ngũ nhà báo, văn nghệ sĩ trong và xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh - nhiệm vụ và những giải pháp; Báo chí, xuất bản và văn học, nghệ thuật gắn với hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh; báo chí, xuất bản góp phần tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật lan tỏa sâu, rộng tư tưởng, đạo đức, văn hóa Hồ Chí Minh trong toàn xã hội, góp phần xây dựng TP “có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”; Nghiên cứu, sáng tác, các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị gắn với hoạt động tuyên truyền, quảng bá, truyền thông; Mạng xã hội và văn học, nghệ thuật với việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh - Những vấn đề cần định hướng.

Phát biểu kết luận, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thọ Truyền đã thay mặt Ban Tổ chức trân trọng tiếp thu các ý kiến đề xuất, phản ánh, đóng góp của các đại biểu. Đây là những ý kiến hay, là kinh nghiệm quý, ý nghĩa để giúp Thành phố có những chỉ đạo, định hướng kịp thời đối với hoạt động báo chí - xuất bản, văn hóa - văn nghệ cùng với việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, nhằm tiếp tục thúc đẩy, tạo điều kiện để các hoạt động này ngày càng thực chất, có chiều sâu.

Các đại biểu trao đổi kinh nghiệm với nhau. 

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị, các cơ quan báo chí cần có sự cân bằng trong các thể loại bài viết, ưu tiên những bài giới thiệu, cổ vũ cho văn hóa nghệ thuật truyền thống nhằm bảo tồn, phát huy những tài sản vô giá của văn hóa nghệ thuật mà ông cha đã trao truyền; ưu tiên những bài viết giới thiệu, cổ vũ những loại hình nghệ thuật âm nhạc hàn lâm nhằm góp phần từng bước nâng cao dân trí… Đặc biệt, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật để có thể lan tỏa nhanh, mạnh trên các phương tiện truyền thông, qua đó góp phần giới thiệu, quảng bá về một thành phố năng động, nghĩa tình, giàu bản sắc.

PV

Bình luận: 0

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất

Ngày 13/11, tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến thăm và làm việc với Đại học Huế về công tác đào tạo báo chí và truyền thông.
Trong bối cảnh kỷ nguyên số và cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với rất nhiều sự thay đổi và mới mẻ, chuyển đổi số là con đường tất yếu của tất cả các cơ quan báo chí và không phải bắt đầu từ vấn đề công nghệ, mà trước hết phải bắt đầu từ chuyển đổi tư duy, đặc biệt là tư duy người lãnh đạo; đồng thời, đòi hỏi cách tiếp cận chính sách và phát triển thể chế phù hợp để đón nhận các mô hình báo chí mới, khuyến khích đổi mới, sáng tạo.
Trong bối cảnh bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, xu thế “chuyển đổi số”được coi là sự tiếp cận bắt buộc đối với tất cả ngành nghề, lĩnh vực. Dĩ nhiên, báo chí không thể nằm ngoài trục xoay đó. Mục tiêu chính của chuyển đổi số báo chí là xây dựng các cơ quan báo chí theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, làm đúng chức năng vai trò thông tin tuyên truyền phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự đổi mới của đất nước. Chuyển đổi số trong hoạt động báo chí không đơn giản là việc chuyển đổi từ hình thức truyền thống sang hình thức số hóa, mà còn mang lại những cơ hội mới cho sự phát triển của ngành báo chí trong tương lai
Ngày 22/10, lễ trao giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023 diễn ra tại Hà Nội. Cuộc thi do Ban Chỉ đạo 35 Trung ương chỉ đạo, phân công Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top