Kết nối tạp chí:
  • facebook
  • Tiwer
  • Youtube
  • Google

SAWACO: Biểu dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn (2021 - 2024).

Ngày 17/6, Đảng ủy Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) đã tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và biểu dương, tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 19/5/2021 – 19/5/2024. Tham dự Hội nghị có đồng chí: Phạm Ngọc Hợi, Phó trưởng phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Thành ủy; Trần Quang Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc SAWACO; Lý Bửu Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy SAWACO.

Đồng chí: Phạm Ngọc Hợi, Phó trưởng phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Thành ủy và Đồng chí Trần Quang Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc SAWACO biểu dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 19/5/2021 – 19/5/2024.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 19/5/2021 – 19/5/2024, gắn với 7 nhóm tiêu chí đạo đức, phong cách ngành cấp nước; nêu cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đồng chí Lý Bửu Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy SAWACO phát biểu tại hội nghi.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lý Bửu Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy SAWACO cho biết, qua 19 năm xây dựng và phát triển, đã có nhiều thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, tập thể Đảng bộ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đã thể hiện quyết tâm chính trị, đoàn kết, tập trung mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, ngày một lớn mạnh, vững vàng trong vai trò lãnh đạo toàn diện ngành cấp nước Thành phố, đảm bảo cung cấp nước sạch an toàn - liên tục - ổn định cho Thành phố.

Các mặt công tác xây dựng Đảng được chú trọng hơn, triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và có nhiều chuyển biến tích cực; hoạt động đoàn thể ngày càng phong phú, thiết thực, nâng cao chất lượng, đáp ứng được nhiệm vụ chính trị của Tổng Công ty. Với tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và những nhiệm vụ yêu cầu mới của ngành cấp nước Thành phố, mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động Tổng Công ty đã không ngừng phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng việc làm cụ thể, đoàn kết một lòng và không ngừng tìm tòi học hỏi, có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, ngày càng hiện đại hóa ngành cấp nước, sản xuất nước sạch, an toàn- liên tục, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân và xây dựng thành phố ngày càng văn minh - hiện đại – nghĩa tình. 

Từ thực tiễn hoạt động, các phong trào thi đua, đã có nhiều mô hình hay được nhân rộng, nhiều tập thể, cá nhân điển hình được ghi nhận, biểu dương. 49 tập thể, 95 cá nhân tiêu biểu được tuyên dương trong hội nghị ngày hôm nay là những đại diện tiêu biểu cho hơn 4.200 CB-CNV Tổng công ty, đến từ nhiều vị trí công việc, có thành tích nổi bật từ những mảng công tác khác nhau, song đều có điểm chung là thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó cống hiến hết mình cho Tổng công ty, góp phần xây dựng ngành cấp nước ngày càng hiện đại, phát triển bền vững. 

Trong không khí phấn khởi và hết sức ý nghĩa này, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty, tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Thành ủy, các Ban xây dựng Đảng Thành ủy, các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương; trân trọng ghi nhận những đóng góp quý báu, sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ Tổng Công ty trong suốt chặng đường vừa qua.

Với những kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm được đút rút từ thực tiễn sau 03 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01, những thế mạnh, cơ hội và thách thức phía trước sẽ là cơ sở và tiền đề trong những năm tiếp theo để Đảng bộ, cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động Tổng công ty thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tôi đề nghị các đồng chí Đảng ủy viên, cấp ủy các cơ sở Đảng trực thuộc, lãnh đạo các đơn vị, các đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm. Trong đó, quan tâm việc nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; để nội dung thực hiện Kết luận số 01 luôn là một trong những nội dung trọng tâm trong nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp ủy các cấp. Lãnh đạo, chỉ đạo đưa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của tổ chức đảng, của chính quyền, trong từng hoạt động đoàn thể tại đơn vị (như trong sinh hoạt chi bộ, trong các phong trào thi đua, trong xác lập các tiêu chí thi đua…).

Trong quá trình thực hiện phải có sự đồng bộ, thông suốt, liên tục và kịp thời, trước hết là Thường trực Đảng ủy Tổng công ty, các Ban xây dựng Đảng Tổng công ty, đến các cấp ủy Đảng, các đoàn thể. Đây là yếu tố quan trọng để đảm bảo việc thực hiện Kết luận 01 được hiệu quả, thiết thực. Đặc biệt, 18 chi bộ cơ sở mới thành lập cần có sự quan tâm, nghiên cứu các giải pháp thực hiện hiệu quả, phù hợp với quy mô và đặc thù công tác của các chi bộ (do các chi bộ mới thành lập, số lượng đảng viên ít, cán bộ phụ trách đảng vụ kiêm nhiệm nhiều vai trò nên sẽ không ít khó khăn trong thực hiện).

Thứ hai, không ngừng nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm để luôn đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo sự vận động, phát triển của xã hội, nhất là trước sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xu hướng chuyển đổi số… cũng như với trình độ ngày càng cao của cán bộ, đảng viên, người lao động.

Chúng ta đổi mới về biện pháp, cách thức, phương tiện, quy trình tác động vào tư tưởng cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động, phù hợp với đặc thù từng đối tượng. Cụ thể như sử dụng linh hoạt, hiệu quả các công cụ công nghệ thông tin, công cụ truyền thông, báo chí, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, hội thi… hình thức từ trực tiếp đến trực tuyến… Tiếp tục hoàn thiện, phát huy các giá trị không gian văn hóa Hồ Chí Minh, tạo sự cộng hưởng, lôi cuốn và sức lan tỏa sâu rộng, góp phần làm sâu săc thêm nhũng giá trị về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó nâng cao nhận thức, hành động và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động.

Thứ ba, gắn kết chặt chẽ, đồng bộ việc thực hiện Kết luận số 01 với các nghị quyết của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là vận dụng, cụ thể hóa nội dung 07 nhóm tiêu chí đạo đức, phong cách ngành cấp nước mà Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành (Cần - kiệm – liêm - chính, gương mẫu -trách nhiệm, năng động - sáng tạo, yêu nghề - thạo việc, đoàn kết - nhân ái, dân chủ - kỷ cương, nói đi đôi với làm)  vào quá trình tư duy, lao động, làm việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tập thể, cá nhân.

Thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương, xây dựng phong cách, tác phong công tác của lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, đoàn viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Cấp ủy và chính quyền đơn vị cần quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt đợt sinh hoạt chính trị, để mỗi cán bộ, đảng viên, nghiêm túc kiểm điểm, “tự soi” lại mình, đơn vị mình để “tự sửa”; đây cũng là cơ sở để đánh giá xem xét, quy hoạch cán bộ trong thời gian tới.

Thứ tư, cấp ủy và tổ chức đảng cần chú trọng và làm tốt việc xây dựng, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, các cách làm hiệu quả, các gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quan tâm việc nhân rộng, phát huy các gương sau tuyên dương, để luôn tạo ra động lực mới, đưa việc thực hiện Kết luận số 01 đi vào chiều sâu và hiệu quả cao hơn.

Quan tâm công tác khen thưởng thường xuyên, đột xuất đối với những tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo gương Bác Hồ để kịp thời động viên, khích lệ các gương điển hình tiếp tục có động lực đóng góp, sáng tạo, phát huy sáng kiến, hiến kế.

Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01, các chuyên đề hằng năm gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) và các quy định nêu gương các cấp; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, hình thức trong triển khai thực hiện. Ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động có biểu hiện, hành vi vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Dịp này, Đảng ủy Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn biểu dương 2 tập thể và 3 cá nhân được tuyên dương cấp Thành phố giai đoạn 2021-2024; đồng thời, khen thưởng cho 49 tập thể và 95 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2024. Các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 19/5/2021 – 19/5/2024.

Đinh Bích

Bình luận: 0

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất

Ngày 31/5, tại Hà Nội, Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia đã khai mạc vòng chấm chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVIII năm 2023.
Đạo đức cách mạng là "gốc" của người cách mạng, những người bằng uy tín của mình được nhân dân tín nhiệm giao trọng trách nắm và giương cao ngọn cờ lãnh đạo cách mạng của dân tộc. Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2024) là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên thêm quyết tâm học tập, tu dưỡng, rèn luyện và thực hành đúng, thực chất đạo đức cách mạng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, mãi là ngọn cờ lãnh đạo dân tộc trong thời kỳ mới.
Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.
Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã ký ban hành Quy định số 142-QĐ/TW ngày 23/4/2024 quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ.