Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo hướng hiện đại

Ngày 14/9, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức lễ khai giảng năm học 2023 - 2024. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Văn Điệp.

Phát biểu khai giảng năm học mới PGS, TS Phạm Minh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền nêu rõ, Học viện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022 - 2023. Trong năm học vừa qua, Học viện đã có những bước đổi mới quan trọng về công tác đào tạo, bồi dưỡng, đã hoàn thành đúng tiến độ, kế hoạch đề ra và đảm bảo chất lượng, hiệu quả tốt.

Hiện nay, Học viện đào tạo 39 ngành và chuyên ngành trình độ cử nhân, một ngành theo chương trình liên kết quốc tế với Đại học Middlesex (Vương quốc Anh); 20 ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ; 7 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ và các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, xuất bản, tuyên giáo, nghiệp vụ sư phạm. Các chương trình đào tạo này đều phục vụ thiết thực nhiệm vụ chính trị của Học viện là đào tạo đội ngũ cán bộ tư tưởng, lý luận và cán bộ báo chí- truyền thông.

Học viện đã làm tốt công tác tuyển sinh, lựa chọn được những sinh viên có phẩm chất chính trị cao, có nhiệt huyết, có năng lực học tập, nghiên cứu. Trong đợt tuyển sinh vừa qua, Học viện đã đón hơn 1.980 sinh viên Khóa 43. Cán bộ giảng viên nỗ lực đổi mới phương pháp giảng dạy, chú trọng rèn luyện phương pháp tự học, phát huy tính tự chủ, tích cực, sáng tạo của người học; coi trọng giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho sinh viên. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua giảng dạy giỏi trong đội ngũ giảng viên, qua đó kịp thời động viên khích lệ và tạo môi trường cho cán bộ, nhất là giảng viên trẻ phấn đấu, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy.

Công tác khảo thí và kiểm định chất lượng đào tạo được Học viện chú trọng. Theo đó, Học viện hoàn thành và nhận chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo 7 chương trình đào tạo, nâng tổng số chương trình đào tạo được kiểm định của nhà trường lên 11 chương trình, dự kiến năm học 2023 - 2024 sẽ thực hiện kiểm định tiếp 4 chương trình đại học...

Năm học 2022 - 2023, công tác quản lý hoạt động khoa học của Học viện được cải tiến, đã điều chỉnh cơ cấu các nghiên cứu tập trung nhiều hơn cho đề tài định hướng giáo trình và biên soạn giáo trình nhằm mục đích trực tiếp xây dựng hệ thống giáo trình cho các môn học thuộc các chương trình đào tạo đại học và cao học. Công tác hợp tác quốc tế được thúc đẩy và phục hồi khi dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát.

Nhấn mạnh nhiệm vụ đặt ra của năm học mới và chặng đường phát triển tiếp theo của Học viện là rất lớn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đề nghị toàn thể cán bộ viên chức và sinh viên nhà trường nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học mới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá cao kết quả các mặt công tác của Học viện trong năm học 2022 - 2023. Để phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế và vượt qua những khó khăn, thách thức, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền nắm chắc, bám sát chủ đề năm học 2023 - 2024 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh: "dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - nêu gương - chất lượng - hiệu quả".

Trên cơ sở đó Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện tốt một số nhiệm vụ. Trước hết, bảo đảm sự đồng bộ, có hiệu quả và cân đối giữa các vấn đề về quy mô, chất lượng và nguồn lực đào tạo, giữa yếu tố "đầu vào" và "đầu ra" về học viên, sinh viên đáp ứng yêu cầu của xã hội; xem đây như là giải pháp đột phá để hoàn thành đa mục tiêu của Học viện trong năm học này và các năm tiếp theo.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo hướng hiện đại; gắn lý luận với thực tiễn; lý thuyết với thực hành. Cần tiếp tục đẩy mạnh, tổ chức bài bản, có hệ thống và có hiệu quả hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học; tăng cường các hoạt động trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; lồng ghép nội dung này vào bài giảng, môn học, công trình nghiên cứu của cán bộ, giảng viên, sinh viên.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng đề nghị Học viện Báo chí và Tuyên truyền chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên đầy đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng; xây dựng cơ cấu đội ngũ giảng viên ở các độ tuổi khác nhau, đảm bảo sự kế cận giữa các thế hệ, khắc phục sự hụt hẫng; chú ý thu hút đội ngũ giảng viên thỉnh giảng là những chuyên gia, nhà quản lý, hoạt động thực tiễn có nhiều kinh nghiệm, đồng thời có chiến lược đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trẻ đáp ứng tốt yêu cầu giảng dạy và nghiên cứu trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

Đặc biệt, cần khẩn trương hoàn thiện cơ cấu tổ chức Học viện; tiếp tục làm rõ hơn nữa quyền hạn, trách nhiệm và cơ chế phát huy vai trò người đứng đầu. "Đây là vấn đề quan trọng để Học viện Báo chí và Tuyên truyền có thể phát huy được sức mạnh, vai trò của bộ máy lãnh đạo, quản lý trong hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình". Học viện nhanh chóng hoàn thiện cơ sở vật chất nhằm phục tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường; ưu tiên hiện đại hóa cơ sở vật chất phục vụ trực tiếp giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ tin tưởng các tân sinh viên K43 và các sinh viên đang theo học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền tiếp tục phát huy truyền thống hơn 61 năm của Học viện, niềm vinh dự và tự hào được học tập và rèn luyện tại một trong những ngôi trường Đảng thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, không ngừng nuôi dưỡng hoài bão, ước mơ, nỗ lực, cố gắng vươn lên, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong năm học mới và trong cả quá trình học tập.

Trà Vũ

Bình luận: 0

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất

Ngày 13/11, tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến thăm và làm việc với Đại học Huế về công tác đào tạo báo chí và truyền thông.
Trong bối cảnh kỷ nguyên số và cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với rất nhiều sự thay đổi và mới mẻ, chuyển đổi số là con đường tất yếu của tất cả các cơ quan báo chí và không phải bắt đầu từ vấn đề công nghệ, mà trước hết phải bắt đầu từ chuyển đổi tư duy, đặc biệt là tư duy người lãnh đạo; đồng thời, đòi hỏi cách tiếp cận chính sách và phát triển thể chế phù hợp để đón nhận các mô hình báo chí mới, khuyến khích đổi mới, sáng tạo.
Trong bối cảnh bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, xu thế “chuyển đổi số”được coi là sự tiếp cận bắt buộc đối với tất cả ngành nghề, lĩnh vực. Dĩ nhiên, báo chí không thể nằm ngoài trục xoay đó. Mục tiêu chính của chuyển đổi số báo chí là xây dựng các cơ quan báo chí theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, làm đúng chức năng vai trò thông tin tuyên truyền phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự đổi mới của đất nước. Chuyển đổi số trong hoạt động báo chí không đơn giản là việc chuyển đổi từ hình thức truyền thống sang hình thức số hóa, mà còn mang lại những cơ hội mới cho sự phát triển của ngành báo chí trong tương lai
Ngày 22/10, lễ trao giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023 diễn ra tại Hà Nội. Cuộc thi do Ban Chỉ đạo 35 Trung ương chỉ đạo, phân công Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top