Báo Đảng địa phương với nhiệm vụ tuyên truyền xây dựng xã nông thôn mới và làng văn hóa kiểu mẫu

22:50 18/09/2023 - Diễn đàn
Ngày 18/9/2023, tại Vĩnh Phúc, Báo Vĩnh Phúc đăng cai tổ chức thành công hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ 28 năm 2023 với chủ đề “Báo Đảng địa phương với nhiệm vụ tuyên truyền về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và làng văn hóa kiểu mẫu”.

Đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc phát biểu chào mừng tại hội thảo

Tham dự hội thảo có các đồng chí: Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đặng Thị Phương Thảo, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông; Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cùng 25 cơ quan báo Đảng khu vực phía Bắc và một số cơ quan báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên và khu vực phía Nam.

Sự đồng hành của các cơ quan báo chí và báo Đảng địa phương.

Sau hơn 12 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), tính đến tháng 2/2023, cả nước có 6.001/8.211 xã (bằng 73,08%) đạt chuẩn NTM, trong đó có 958 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 113 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; bình quân cả nước đạt 16,9 tiêu chí/xã.

Có 255 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM (chiếm khoảng 39,6% tổng số đơn vị cấp huyện của cả nước). Bên cạnh đó, có 18 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 100% số xã đạt chuẩn NTM; có 5 tỉnh: Nam Định, Đồng Nai, Hà Nam, Hưng Yên và Hải Dương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Sự khởi sắc của nông thôn, nông nghiệp trên cả nước, trong đó có khu vực phía Bắc là kết quả của sự nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở; thể hiện sự đoàn kết, nhất trí, đồng thuận và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Trong đó có vai trò quan trọng, đặc biệt là sự đồng hành của các cơ quan báo chí nói chung, các cơ quan báo Đảng địa phương nói riêng.

Quang cảnh hội thảo

Tại hội thảo, đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết, các cơ quan báo Đảng là những lực lượng đi đầu; chính nhờ có báo chí, truyền thông mà nhận thức của đại bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân về chương trình xây dựng NTM được thay đổi; từ chỗ trông chờ, ý lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, người dân đã hiểu được chủ thể của mình trong xây dựng NTM; làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm, khơi dậy tính tích cực chủ động, sáng tạo của cộng đồng dân cư, tạo động lực to lớn biến chương trình thành một phong trào ngày càng rộng lớn.

Nâng cao chất lượng công tác  tuyên truyền về nông thôn mới

Trên hành trình xây dựng NTM, các cơ quan báo Đảng trên mọi miền Tổ quốc và khu vực phía Bắc đã thể hiện tốt vai trò xung kích đưa chủ trương, đường lối của Đảng,  chính sách, pháp luật của Nhà nước, địa phương về chương trình xây dựng NTM đi vào cuộc sống; phát huy hiệu lực, hiệu quả, đồng thời cổ vũ mạnh mẽ các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân chung sức, đồng lòng xây dựng NTM.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao vai trò của các cơ quan báo Đảng địa phương trong tuyên truyền về xây dựng NTM. Đồng chí cũng chỉ rõ những hạn chế trong công tác tuyên truyền về lĩnh vực này. Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền về xây dựng NTM trong thời gian tới. Các cơ quan báo chí  cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống; tạo niềm tin, khí thế, động lực mới thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương.

Báo chí cần chủ động, tích cực đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, áp dụng các phương thức truyền thông mới, hiện đại, bắt kịp xu thế chuyển đổi số. Tích cực phát hiện và có các phương thức tuyên truyền phù hợp, hấp dẫn, lan tỏa những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong xây dựng NTM. Nội dung tuyên truyền phải phát huy được quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Đồng thời, các cơ quan báo Đảng địa phương phải xác định tuyên truyền xây dựng NTM là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và là nhiệm vụ chính trị của tờ báo, là trách nhiệm xã hội của phóng viên đối với nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn lên, ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc…

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội thảo.

Vì vậy, việc triển khai tuyên truyền xây dựng NTM, xã NTM nâng cao và làng văn hóa kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, các cơ quan báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc cần có sự kết hợp chặt chẽ hơn trong tổ chức tuyên truyền, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng nghề nghiệp, mở rộng, đa dạng hóa hình thức thông tin tuyên truyền. Đây là là yêu cầu cấp thiết để nâng cao chất lượng, hiệu quả chủ trương xây dựng NTM nâng cao, làng văn hóa kiểu mẫu đối với các cơ quan báo Đảng địa phương, vừa là giải pháp cũng đồng thời là động lực, mục tiêu để các cơ quan báo Đảng và đội ngũ những người làm báo Đảng góp sức cùng xây dựng NTM nâng cao và làng văn hóa kiểu mẫu.

Tại hội thảo các cơ quan báo Đảng địa phương khu vực phía Bắc đã đóng góp nhiều ý kiến, kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền về xây dựng xã nông thôn mới và nâng cao và làng văn hoá kiểu mẫu. Đây là cơ sở quan trọng để các báo Đảng khu vực phía Bắc nói riêng và các Báo Đảng trong cả nước nói chung tiếp tục thực hiện có hiệu qủa hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền góp phần thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên toàn quốc.

Ngọc Bích

Bình luận: 0

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất

Ngày 13/11, tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến thăm và làm việc với Đại học Huế về công tác đào tạo báo chí và truyền thông.
Trong bối cảnh kỷ nguyên số và cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với rất nhiều sự thay đổi và mới mẻ, chuyển đổi số là con đường tất yếu của tất cả các cơ quan báo chí và không phải bắt đầu từ vấn đề công nghệ, mà trước hết phải bắt đầu từ chuyển đổi tư duy, đặc biệt là tư duy người lãnh đạo; đồng thời, đòi hỏi cách tiếp cận chính sách và phát triển thể chế phù hợp để đón nhận các mô hình báo chí mới, khuyến khích đổi mới, sáng tạo.
Trong bối cảnh bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, xu thế “chuyển đổi số”được coi là sự tiếp cận bắt buộc đối với tất cả ngành nghề, lĩnh vực. Dĩ nhiên, báo chí không thể nằm ngoài trục xoay đó. Mục tiêu chính của chuyển đổi số báo chí là xây dựng các cơ quan báo chí theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, làm đúng chức năng vai trò thông tin tuyên truyền phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự đổi mới của đất nước. Chuyển đổi số trong hoạt động báo chí không đơn giản là việc chuyển đổi từ hình thức truyền thống sang hình thức số hóa, mà còn mang lại những cơ hội mới cho sự phát triển của ngành báo chí trong tương lai
Ngày 22/10, lễ trao giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023 diễn ra tại Hà Nội. Cuộc thi do Ban Chỉ đạo 35 Trung ương chỉ đạo, phân công Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top