Phú Yên xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí

16/02/2023, 09:50

Phú Yên xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí - Ngày 15/2, tại hội trường Tỉnh ủy Phú Yên, Hội Nhà báo Phú Yên tổ chức hội nghị phát động và triển khai phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”.

Các đại biểu chứng kiến đại diện Báo Phú Yên, Hội Nhà báo Phú Yên, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trường đại học Phú Yên ký kết giao ước thi đua_ Ảnh: Yên Lan.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Tấn Hổ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Văn Sự, Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Ngọc, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn; đại diện các chi hội nhà báo, CLB nhà báo trực thuộc Hội Nhà báo Phú Yên; phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương, ngành tác nghiệp tại Phú Yên...

Khai mạc hội nghị, nhà báo Đào Phạm Hoàng Quyên, Chủ tịch Hội Nhà báo Phú Yên nói về sự phát triển của mạng xã hội dẫn đến cuộc cạnh tranh khốc liệt về thông tin. Nhiều cơ quan báo chí bị cuốn vào vòng xoáy tìm kiếm nguồn thu để tồn tại, dẫn đến một bộ phận không nhỏ báo chí xa rời tôn chỉ, mục đích, đánh mất bản sắc; yếu tố văn hóa, nhân văn trong tác phẩm báo chí không được coi trọng. Cùng với đó là sự xuống cấp về chuyên môn, suy thoái về đạo đức nghề nghiệp của một bộ phận người làm báo; xuất hiện hiện tượng lệch chuẩn tư tưởng, lệch chuẩn văn hóa ở một số phóng viên. Tình trạng nhà báo vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng. “Trong bối cảnh đó, việc nâng cao nhận thức về văn hóa, tạo lập không gian văn hóa trong hoạt động báo chí, xây dựng cơ quan báo chí và người làm báo văn hóa là yêu cầu cấp thiết”, nhà báo Đào Phạm Hoàng Quyên nhấn mạnh.

Đại diện các Chi hội nhà báo, CLB nhà báo trực thuộc ký kết giao ước thi đua_ Ảnh: Yên Lan

Kế hoạch phát động và triển khai phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, Hội Nhà báo Phú Yên chủ trì; Sở TT-TT, Báo Phú Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Phú Yên và Trường đại học Phú Yên là các cơ quan phối hợp. Phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí” nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí, các tổ chức trực thuộc Hội Nhà báo, hội viên, nhà báo và người làm báo về vị trí, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển của báo chí; nâng cao giá trị các sản phẩm báo chí và uy tín của người làm báo; xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí, trọng tâm là xây dựng cơ quan báo chí văn hóa, người làm báo văn hóa. Đồng thời, phong trào thi đua thúc đẩy các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo Phú Yên thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh của báo chí cách mạng trong việc gìn giữ, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là “nền tảng tinh thần”, “động lực phát triển”...

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên Nguyễn Văn Sự nhấn mạnh: Năm 2023 là năm tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, đặc biệt là triển khai thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh với chủ đề “Xây dựng văn hóa, con người Phú Yên phát triển toàn diện”. Với sự nỗ lực của Hội Nhà báo Phú Yên, của các cơ quan báo chí, phóng viên, biên tập viên và người làm báo trên địa bàn tỉnh, chắc chắn phong trào thi đua sẽ mang lại hiệu quả thiết thực.

PV