Phú Thọ: Phát triển kinh tế cần dựa trên nền tảng văn hoá và truyền thống riêng có của vùng Đất Tổ 

12/07/2022, 19:28

Phú Thọ: Phát triển kinh tế cần dựa trên nền tảng văn hoá và truyền thống riêng có của vùng Đất Tổ  - Đây là gợi ý của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ chiều 12/7.

Quyết tâm trở thành tỉnh phát triển hàng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về thực hiện: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc bộ; Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác phòng, chống dịch, về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025 và các giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đánh giá, những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã có nhiều đổi mới, phát triển nhưng địa phương cần tiếp tục thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ hơn nữa, cùng với khát vọng đưa đất nước tiến xa hơn và bền vững hơn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ  làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ 

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang cho biết, sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh; đồng thời thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt khá, trong đó 6 tháng đầu năm nay ước đạt 7,8%; Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực (năm 2021 công nghiệp- xây dựng chiếm 38,98%; dịch vụ chiếm 39,41%; nông lâm nghiệp chiếm 21,62%); Thu hút đầu tư FDI đạt mức cao (năm 2021 thu hút 15 dự án FDI, vốn đăng ký 570 triệu USD, 6 tháng đầu năm 2022 thu hút 3 dự án, vốn đăng ký 226 triệu USD). Thu ngân sách liên tục tăng cao, ước 6 tháng đầu năm nay đạt 4.589 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 81,2% dự toán năm, dự kiến hết năm 2022, thu ngân sách sẽ trên 10.000 tỷ đồng. Chi cân đối ngân sách địa phương ước 6 tháng đầu năm nay đạt 61,7% dự toán. Giải ngân đạt tiến độ, 6 tháng đầu năm 2022 giải ngân 2.542 tỷ đồng, bằng 54% kế hoạch- là địa phương có tỷ lệ giải ngân trong nhóm 20/63 các tỉnh, thành cao nhất cả nước.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, góp phần tổ chức thành công Seagames 32 vừa qua; an sinh xã hội được bảo đảm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường. Lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp được nâng lên; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc; đời sống của Nhân dân ngày càng được cải thiện.

Ông Bùi Văn Quang thay mặt lãnh đạo tỉnh cho biết phấn đấu xây dựng tỉnh Phú Thọ trở thành tỉnh phát triển hàng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc trên cơ sở xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quyết liệt thực hiện khâu đột phá về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nguồn lực phát triển, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn lao động gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo. 

Phú Thọ phải cần có khát vọng vươn lên mạnh mẽ

Đồng tình với báo cáo của địa phương, nhiều lãnh đạo bộ, ngành Trung ương cũng gợi ý các cách làm cho tỉnh để điều chỉnh quy hoạch cục bộ, phát triển cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư có chất lượng cao.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ Phú Thọ là vùng Đất Tổ - cội nguồn của dân tộc Việt Nam, nơi có bề dày truyền thống lịch sử và hàng nghìn năm văn hiến từ khi Vua Hùng dựng nước Văn Lang, có nhiều di tích lịch sử, danh thắng gắn với 2 di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là Hát Xoan Phú Thọ và tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ. Nhấn mạnh điều này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá sau 25 năm tái lập tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ đã nêu cao truyền thống yêu nước, đoàn kết, khai thác tiềm năng lợi thế, huy động mọi nguồn lực, khắc phục khó khăn, đạt được nhiều thành tựu nổi bật và khá toàn diện, là một trong 3 tỉnh phát triển hàng đầu của Vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc 

Qua báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc Tỉnh ủy đã rất chủ động xây dựng chương trình hành động triển khai các Nghị quyết của Trung ương, của Quốc hội và Chính phủ, đặc biệt đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Phú Thọ là một trong số ít các địa phương có Nghị quyết chuyên đề về vấn đề này, thể hiện quyết tâm đổi mới, khát vọng phát triển rất mạnh mẽ của địa phương.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý một số hạn chế cần tập trung khắc phục như: Chất lượng tăng trưởng kinh tế được cải thiện song còn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh; là tỉnh chưa tự cân đối được chi thường xuyên, cơ cấu nguồn thu từ sản xuất, kinh doanh còn hạn chế; phát triển đô thị còn chậm, tỷ lệ đô thị hóa đạt 20,4%, thấp hơn so bình quân chung cả nước; sản xuất nông nghiệp theo chuỗi liên kết còn hạn chế, chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông sản; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều vướng mắc.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Phú Thọ tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ lưỡng tiềm năng, thế mạnh phát triển của địa phương, trong đó, đặc biệt lưu ý vị trí nằm trong quy hoạch Vùng Thủ đô, là cửa ngõ trung tâm kinh tế liên tỉnh phía Bắc, nằm trong hành lang kinh tế Côn Minh – Hà Nội – Hải Phòng, có nhiều tiềm năng và lợi thế, cách Thủ đô Hà Nội chỉ 100km, chỉ cách sân bay Nội Bài 50 km..., tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử cách mạng, tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khóa XIX.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Phú Thọ tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND. Quốc hội và HĐND cùng thi đua để xứng đáng là cơ quan đại biểu của nhân dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. 

Về phát triển vùng, Chủ tịch Quốc hội cho biết, hiện có hai vấn đề đang được Quốc hội và Chính phủ nghiên cứu, đó là thể chế phát triển vùng và cơ chế điều phối vùng. Với địa phương, cần quan tâm, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 11, đánh giá kỹ lưỡng các tiềm năng, lợi thế của địa phương trong vùng, tính toán xác định các nhiệm vụ phát triển hạ tầng cứng, hạ tầng mềm, kết nối chính sách, kết nối hạ tầng với các tỉnh trong vùng để tạo sự bứt phá trong gian tới. “Phú Thọ đóng vai trò kết nối trong Vùng Trung du và miền núi phía Bắc, do đó, càng cố gắng thể hiện được vị thế này trong quy hoạch phát triển của tỉnh. Các bộ, ngành cũng cần quan tâm đến vị thế của Phú Thọ trong vùng để hiện thực hoá trong các quy hoạch”, Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng các định hướng phát triển của tỉnh Phú Thọ là rất đúng hướng và cần tiếp tục đẩy mạnh, trong đó chú ý việc phát triển kinh tế trên nền tảng văn hoá và truyền thống riêng có của Đất Tổ Hùng Vương. Phú Thọ cần tiếp tục quan tâm, tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao, giáo dục, phát huy nền văn hoá rực rỡ từ lâu đời và nhiều làng nghề truyền thống, phát triển kinh tế trên nền tảng văn hóa. Cùng với đó, cần tập trung triển khai thực hiện Đề án của Tỉnh uỷ về phát triển Thành phố Việt Trì thành thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc, cần thể hiện ngay trong Quy hoạch phát triển của tỉnh.

Lan Chi