Phối hợp thông tin, tuyên truyền về công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

19/12/2021, 07:49

Chiều 18/12, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương phối hợp Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế, Chương trình phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền về nội chính và phòng, chống tham nhũng (2016-2021).

Đồng chí Phan Đình Trạc trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Nội chính Đảng.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, chủ trì hội nghị.

Đồng chủ trì có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Võ Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương; Trần Quốc Cường, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Đỗ Tiến Sỹ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Lê Ngọc Quang, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; và đồng chí Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

Theo báo cáo, sau 5 năm triển khai Quy chế, Chương trình phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với 4 cơ quan báo chí đã đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, chủ động phối hợp thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua có bước đột phá, tham nhũng từng bước được ngăn chặn, có chiều hướng thuyên giảm, là nhờ sự đóng góp rất quan trọng của báo chí nói chung và của các cơ quan báo chí phối hợp chúng ta nói riêng. 4 cơ quan báo chí đã thể hiện rõ vai trò xung kích, đi đầu trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ quyền lợi của nhân dân; là tai mắt của Đảng, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay.

Bên cạnh đó, phối hợp thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác về hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; về hoạt động của Ban Nội chính Trung ương và ngành nội chính Đảng. Nhất là đã phối hợp thông tin công khai, đầy đủ nhiều nội dung quan trọng của các phiên họp của Ban Chỉ đạo, cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến mọi người dân.

Phối hợp cung cấp thông tin, tuyên truyền kết quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, lợi dụng phòng, chống tham nhũng để gây mất đoàn kết nội bộ, chống phá Đảng, Nhà nước. Đặc biệt là, phối hợp cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền kết quả xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm; các vụ án, vụ việc liên quan đến cán bộ cấp cao do Trung ương quản lý, giúp định hướng tốt dư luận xã hội và cũng thể hiện sự công khai, minh bạch của Đảng, Nhà nước trong xử lý tham nhũng. 

Phối hợp thông tin, tuyên truyền những kết quả của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2013-2020, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy rõ những kết quả và quyết tâm chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, tích cực phối hợp tham mưu chỉ đạo đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, lợi dụng phòng, chống tham nhũng để chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị, Ban Nội chính Trung ương và 4 cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp tham mưu chỉ đạo đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Nhất là phối hợp tham mưu chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên.

Công tác tuyên truyền phải gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh, cảnh báo lâu dài; phải làm cho cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp nhận thức sâu sắc tính lâu dài, tính phức tạp của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phải luôn gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Công tác tuyên truyền của báo chí phải cổ vũ, động viên sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, huy động sức mạnh của toàn dân trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng chí Lê Quốc Minh trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Báo Nhân Dân. 

Bên cạnh đó, nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp trong công tác phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, các cơ quan phải tăng cương phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin về những lĩnh vực, địa bàn, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực qua thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình để phản ánh, tham mưu, đề xuất, kiến nghị xử lý. Tăng cường phối hợp xây dựng các chuyên đề, phóng sự chuyên sâu về các vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực, vừa để xử lý nghiêm minh, vừa rút ra những bài học kinh nghiệm, khắc phục những sơ hở, bất cập về thể chế, pháp luật. Phối hợp tham mưu chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ, việc tham nhũng, tiêu cực do báo chí phản ánh, dư luận quan tâm.

Đồng chí lưu ý, cần tiếp tục tích cực, chủ động hơn trong phối hợp cung cấp thông tin, định hướng tuyên tuyền việc xử lý các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận đặc biệt quan tâm; các vụ việc, vụ án liên quan đến cán bộ cấp cao mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chỉ đạo xử lý. Bảo đảm việc thông tin khách quan, chính xác, kịp thời, nhạy bén và đi trước. Vừa để định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội và nhân dân, vừa không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, nhất là phối hợp thông tin kịp thời trước, trong và sau xét xử các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, có liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và việc xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực lớn, dư luận đặc biệt quan tâm.

Phối hợp tham mưu chỉ đạo đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch; xử lý nghiêm khắc việc đưa tin sai sự thật, vu cáo, bịa đặt gây hậu quả xấu. Chú trọng thông tin tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt; bảo vệ, khen thưởng, động viên kịp thời những người làm báo tích cực, dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực.

Tiếp tục phối hợp thông tin kịp thời hoạt động của 2 Ban Chỉ đạo và Ban Nội chính Trung ương-Cơ quan thường trực của 2 Ban Chỉ đạo. Nhất là thông tin kịp thời các phiên họp của 2 Ban Chỉ đạo, các cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các đoàn kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp của Ban Chỉ đạo, thành viên 2 Ban Chỉ đạo.

Tại hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Nội chính Đảng tặng các đồng chí lãnh đạo 4 cơ quan báo chí: Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam. Ban Nội chính Trung ương trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân của 4 cơ quan báo chí vì thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, tuyên truyền về nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 5 năm (2016-2021).

Đồng chí Lê Quốc Minh trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Báo Nhân Dân tặng các đồng chí lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương. Đồng thời, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam trao Kỷ niệm chương tặng các đồng chí lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương.

Theo nhandan.vn