Phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm thuộc lĩnh vực thông tin, truyền thông

25/11/2021, 07:40

Phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm thuộc lĩnh vực thông tin, truyền thông - Chiều 24/11, tại Hà Nội, Bộ Công an và Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng ký Quy chế phối hợp giữa 2 đơn vị. Ảnh: TTXVN

Quy chế phối hợp bao gồm 3 Chương, 10 Điều, quy định về nguyên tắc, phạm vi, nội dung, hình thức, trách nhiệm phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Thông tin và Truyền thông trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Mục đích xuyên suốt của Quy chế nhằm bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành tập trung thống nhất của lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông đối với hoạt động phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc hai Bộ nhằm tăng cường trách nhiệm, sự đoàn kết, gắn bó giữa các cơ quan, đơn vị thuộc hai bộ, tạo điều kiện thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. 

Quy chế được xây dựng dựa trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy định của Đảng, Nhà nước; các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước; bảo mật thông tin; bảo đảm nguyên tắc phối hợp ngang cấp; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai Bộ; đảm bảo tính chủ động, tích cực, thường xuyên, kịp thời, trách nhiệm, thống nhất và hiệu quả khi xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác phối hợp giữa hai Bộ.

Quy chế quy định hơn 30 nội dung công việc cụ thể liên quan đến trách nhiệm của hai Bộ trong công tác phối hợp. Căn cứ các nội dung đã quy định tại Quy chế phối hợp này và chức năng nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị thuộc hai Bộ có trách nhiệm chủ động lên phương án phối hợp cụ thể chi tiết với các đơn vị liên quan.

Hai Bộ thống nhất giao bộ phận Văn phòng là cơ quan thường trực, điều phối hoạt động phối hợp giữa các cơ quan đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện quy chế.

Định kỳ hàng năm, hai Bộ sẽ luân phiên tổ chức đánh giá kết quả phối hợp thực hiện và thống nhất kế hoạch cụ thể trong năm tiếp theo; sau 5 năm sẽ tổ chức sơ kết việc thực hiện Quy chế.

Tại lễ ký kết, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đã trao tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho 15 cán bộ, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm ghi nhận những đóng góp trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự xã hội. 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cũng đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông” cho 15 cán bộ, lãnh đạo Bộ Công an để ghi nhận thành tích của các cá nhân đã đóng góp cho ngành Thông tin và Truyền thông

PV