Phó Thủ tướng chủ trì khảo sát tình hình thực hiện Chỉ thị số 39 của Ban Bí thư

22/04/2020, 23:29

Ngày 8/8, tại Nhà Quốc hội, Đoàn khảo sát tình hình thực hiện Chỉ thị số 39 của Ban Bí thư về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp đã làm việc với Văn phòng Quốc hội và Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân Tối

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đồng chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: VGP

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 39, Trưởng Đoàn khảo sát và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển chủ trì cuộc làm việc.

Tham dự cuộc họp có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đồng chủ trì cuộc làm việc; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định; thường trực một số ủy ban của Quốc hội; đại diện lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và Ban Cán sự Đảng TANDTC.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ, thực hiện chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quyết định số 190 về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 39 của Ban Bí thư về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp.

Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 39 đề nghị Văn phòng Quốc hội, các ủy ban của Quốc hội và Ban Cán sự Đảng TANDTC tập trung đi sâu, phân tích làm rõ các mặt làm được, những mặt chưa làm được, tồn tại và hạn chế, nguyên nhân trong việc thực hiện Chỉ thị số 39.

Với vị trí quan trọng của Quốc hội và TANDTC trong ban hành pháp luật và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, cải cách hành chính, tư pháp, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị cần tập trung đánh giá đúng về những lợi ích tác động tích cực có được từ hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực này; chỉ ra những tác động từ phía nước ngoài đến lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp; chia sẻ bài học 10 năm kinh nghiệm việc thực hiện Chỉ thị số 39, từ đó kiến nghị Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ và giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục thực hiện công tác hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp thời gian tới đi đúng quỹ đạo, bám sát các nguyên tắc, chiến lược của Đảng, vừa bảo đảm yêu cầu về công tác bảo vệ an ninh chính trị, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và hợp tác quốc tế của đất nước. 

PV