Phê chuẩn nhân sự 2 tỉnh Tuyên Quang và Quảng Ngãi

22/04/2020, 23:29

Phê chuẩn nhân sự 2 tỉnh Tuyên Quang và Quảng Ngãi - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định phê chuẩn nhân sự 2 tỉnh: Tuyên Quang và Quảng Ngãi.

Ông Nguyễn Thế Giang ( đứng thứ hai từ phải sang) được bầu làm PCT UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016 -2021

Đối với tỉnh Tuyên Quang, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.

Đồng thời, Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Lê Thị Kim Dung để nhận nhiệm vụ mới.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII ngày 5/12 đã bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016- 2021. Tại kỳ họp, ông Nguyễn Thế Giang, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Tuyên Quang, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016- 2021

Đối với tỉnh Quảng Ngãi, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Tăng Bính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi.

Ông Nguyễn Tăng Bính ( bên phải ) nhận chức PCT UBND tỉnh Quảng Ngãi

Trước đó, ngày 8/12, Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Các đại biểu thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Đặng Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

PV