Phát triển kinh tế Thái Nguyên từ góc nhìn của báo chí

18/04/2022, 10:22

Phát triển kinh tế Thái Nguyên từ góc nhìn của báo chí - Phát biểu tại Diễn đàn trực tuyến "Trở về thủ đô gió ngàn - Báo chí đồng hành cùng Thái Nguyên phát triển" ngày 18/4, TS. Nguyễn Minh Phong - Nguyên Phó Vụ trưởng - Phó Ban tuyên truyền lý luận, Thư ký Hội đồng khoa học nghiệp vụ Báo Nhân Dân đã có tham luận về "Phát triển Kinh tế Thái Nguyên từ góc nhìn của báo chí".

TS. Nguyễn Minh Phong

Theo TS. Nguyễn Minh Phong, Thái Nguyên là vùng đất giầu truyền thống cách mạng đáng tự hào, nơi chở che và nuôi dưỡng chính quyền cách mạng và nền báo chí cách mạng nước nhà thời non trẻ.

Thái Nguyên cũng là địa phương nhiều tiềm năng và thu gặt được nhiều thành quả phát triển kinh tế quan trọng và vượt trội, cả so so với trước đây và cả so với nhiều tỉnh trong vùng, cũng như trong cả nước.

Thái Nguyên nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc thủ đô Hà Nội, là trung tâm chính trị, kinh tế của khu Việt Bắc nói riêng, của vùng Trung du miền núi Đông Bắc nói chung, là cửa ngõ giao lưu kinh tế xã hội giữa vùng trung du miền núi với vùng đồng bằng Bắc Bộ. Tỉnh đông dân thứ 27 toàn quốc và đứng thứ 3 các tình trong vùng Trung du miền núi phía Bắc, với 46/54 dân tộc tại Việt Nam sinh sống và một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực lớn của cả nước. Tỉnh có trữ lượng vonfram lớn nhất thế giới (sau Trung Quốc); Trữ lượng than lớn thứ 2 cả nước; Tỉnh đứng đầu 14 tỉnh trung du miền núi phía Bắc về về tổng thu ngân sách nhà nước, về xây dựng nông thôn mới và về giá trị sản xuất công nghiệp (đứng thứ tư toàn quốc); 

Nghiên cứu tình hình kinh tế Thái Nguyên, TS. Nguyễn Minh Phong cho biết: Kết thúc năm 2021, hầu hết chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của T.P Thái Nguyên đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất trên địa bàn đạt trên 10,1% (mục tiêu là trên 5%). Trong đó, lĩnh vực dịch vụ - thương mại tăng trên 8,5% (mục tiêu trên 4,3%); công nghiệp - xây dựng tăng trên 10,8% (mục tiêu trên 5,7%); nông nghiệp tăng trên 4,2% (mục tiêu trên 3,5%). Trong công tác thu ngân sách, thành phố đã thu được trên 3.128 tỷ đồng, vượt 40,5% kế hoạch được giao…

Năm 2022, TP Thái Nguyên đề ra nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu đẩy tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất tăng 12,5%. Trong đó, dịch vụ - thương mại tăng 12%; công nghiệp - xây dựng tăng trên 13%; nông nghiệp tăng 4%; thu ngân sách Nhà nước đạt trên 2.645 tỷ đồng; giá trị sản phẩm trên 1ha đất trồng trọt đạt 154 triệu đồng; giá trị sản xuất trên 1ha đất trồng chè kinh doanh đạt 850 triệu đồng…

Quý I/2022, kinh tế trên địa bàn tiếp tục chuyển biến tích cực, khởi sắc, phục hồi trên tất cả các lĩnh vực, với sản xuất công nghiệp ước tăng 5,92%; Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 5,3%; CPI bình quân và lãi suất tiếp tục duy trì mặt bằng thấp. Các nguồn nguyên liệu, thị trường được kết nối và thông suốt hỗ trợ sự hồi phục và phát triển sản xuất…

Đồng thời, TP tiếp tục thực hiện Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung T.P Thái Nguyên đến năm 2035; hoàn thiện Chương trình phát triển đô thị T.P Thái Nguyên đến năm 2035; tổ chức lập quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch để thực hiện các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn; xây dựng kế hoạch và tổ chức rà soát, điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung T.P Thái Nguyên đến năm 2045…

Môi trường đầu tư trên địa bàn cũng ngày càng được cải thiện. Năm 2019, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố; Chỉ số cải cách hành chính - Par Index xếp thứ 14/63; Chỉ số hài lòng của người dân - SIPAS hàng năm đều đạt trên 80%, riêng năm 2017 Thái Nguyên là 1 trong 3 tỉnh dẫn đầu cả nước về chỉ số này. Đến nay, 100% cơ quan Nhà nước của tỉnh đã thực hiện liên thông văn bản điện tử được tích hợp chữ ký số từ các sở, ban, ngành và các đơn vị hành chính, đồng thời liên thông hồ sơ một cửa, hồ sơ dịch vụ công mức độ 3 từ tỉnh đến các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn…

Thái Nguyên phát triển

Theo TS. Nguyễn Minh Phong, có nhiều bài học đa chiều và nhiều điểm nhấn đáng ghi nhận về chính sách và thực tiễn phát triển kinh tế mà Thái Nguyên đã, đang và sẽ tiếp tục tổng kết và tổ chức truyền thông rộng rãi, để vừa làm giầu thêm nhận thức lý luận và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động cho đội ngũ các cán bộ, CNV, củng cố niềm tin tưởng của cộng đồng doanh nghiệp và người dân trên địa bàn, vừa góp phần tham khảo hữu ích cho các địa phương khác:

Trước hết, đó là bài học về tạo sự đồng thuận và cộng hưởng các nỗ lực của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân của tỉnh nhà trên cơ sở vừa phát huy truyền thống, khai thác hiệu quả các tiềm năng, nguồn lực địa phương, vừa quán triệt đầy đủ và triển khai nghiêm túc, sáng tạo các chủ trương, đường lối, chính sách chung của Đảng, Nhà nước và sự gắn kết, đồng hành cùng với cả nước trên hành trình đổi mới và phát triển, hội nhập quốc tế….

Đồng thời, đó còn là bài học về xây dựng hệ thống thông tin và đề cao trách nhiệm giải trình, mở rộng khả năng tiếp cận, xử lý thông tin kinh tế vĩ mô và vi mô, chung và chuyên đề, trong và ngoài tỉnh cho lãnh đạo, doanh nghiệp và cho các cơ quan báo chí, truyền thông; quan tâm xây dựng và thu hút đội ngũ báo chí, chuyên gia và các cây viết “có thẩm quyền và có trách nhiệm” về kinh tế cả cấp TW và địa phương, để hình thành mạng lưới truyền thông “có Tâm và xứng Tầm”, tổ chức thông tin một cách bài bản, vừa có sức khái quát, vừa cận cảnh về các lĩnh vực và chính sách, vấn đề kinh tế của Thái Nguyên một cách chuyên nghiệp, chuyên sâu và gắn bó thường xuyên, lâu dài, phát huy cao nhất sứ mệnh phát hiện, truyền tải thông tin, cầu nối, định hướng dư luận và kênh phản biện chính sách của báo chí cách mạng.

Hơn nữa, các cuộc họp giao ban báo chí và hội thảo khoa học cũng được tổ chức bài bản, đa dạng và có quy mô hơn, định kỳ và linh hoạt hơn, để cung cấp các thông tin và truyền tải các thông điệp, căn cứ khoa học cần thiết đầy đủ, cập nhật và chính xác, có chất lượng cao về môi trường, cơ hội đầu tư và thành tựu phát triển kinh tế, tránh cả trường hơp “áo gấm đi đêm”, khác phục trường hợp thông tin bị ém nhẹm, chia cắt, đứt gãy và méo mó, đóng băng hoặc thiếu kiểm soát, làm mờ đi các hình ảnh, hiệu quả chính sách và thành quả phát triển kinh tế của địa phương và doanh nghiệp….Đặc biệt, cần phát huy vai trò của báo chí trong cuộc chiến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời, coi trọng phòng, chống các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực ngay trong hoạt động báo chí.

Với tinh thần đó, kỳ vọng Thái Nguyên không chỉ mãi là “Thủ đô gió ngàn”, cái nôi của Hội Nhà báo và báo chí cách mạng VN, mà còn sẽ trở thành Trung tâm báo chí với hệ sinh thái báo chí đổi mới, sáng tạo hàng đầu của khu vực miền núi và Trung du phía Bắc, góp phần phần tích cực phát triển kinh tế và báo chí của vùng và của cả nước. Việc làm mới và phát huy giá trị trị lịch sử báo chí của Thủ đô giá ngàn Thái Nguyên theo gợi ý của các ý kiến hội thảo hôm nay, như của Nhà báo Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM là rất đáng quan tâm.

Nhiều căn cứ để bạn đọc báo chí tin rằng, với sức mạnh nội lực tiềm tàng, với thành quả vững vàng, sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của TW, sự gắn kết chặt chẽ với các địa phương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn, cùng với sự quan tâm và đồng hành tích cực của lực lượng báo chí cả nước, Tỉnh sẽ sớm hiện thực hóa tất cả mục tiêu kế hoạch đề ra trong chiến lược phát triển KT-XH của mình, củng cố sự gắn bó chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn giữa đội ngũ cán bộ, doanh nhân và nhà báo cùng đồng lòng vì một Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp, điểm đến đầu tư tin cậy và nơi đáng sống, đến năm 2030, T.P Thái Nguyên sẽ trở thành đô thị văn minh, hiện đại, là trung tâm kinh tế của tỉnh, là “đầu tầu” kinh tế, thu hút và lan tỏa các động lực phát triển kinh tế, góp phần hiện thực hóa khát vọng hùng cường chung trong vùng và của cả nước…/.


                                              BTVCC, TS.Nguyễn Minh Phong
                        Nguyên Phó Vụ trưởng - Phó Ban tuyên truyền lý luận, 
                                        Thư ký Hội đồng khoa học nghiệp vụ
                                                             Báo Nhân Dân