Phát triển công chúng thị trường báo chí như thế nào

18/07/2016, 20:47

Đây là cuốn sách đầu tiên nghiên cứu về những giải pháp phát triển công chúng thị trường của một tờ báo nước ngoài dưới góc độ kinh tế - tờ báo Wiener Zeitung của Cộng hòa Liên bang Áo.

Tờ báo này đã chứng minh rằng với lịch sử 300 năm, nó đã tồn tại và phát triển thành một doanh nghiệp hiện đại, một doanh nghiệp luôn đương đầu với mọi khó khăn thách thức. Nếu không có các giải pháp, chiến lược marketing tốt để phát triển công chúng thị trường, công chúng mới thì sản phẩm báo chí dù có hay đến mấy cũng sẽ gặp bế tắc.

Cuốn sách sẽ giúp bạn đọc có cái nhìn sâu hơn về công chúng thị trường, cũng như có cơ hội được tìm hiểu về bí quyết thành công của tờ báo Wiener Zeitung - một tờ báo in lâu đời nhất thế giới còn hoạt động. Cuốn sách sẽ rất hữu ích cho báo chí Việt Nam nói chung và các nhà nghiên cứu, các sinh viên, học viên chuyên ngành báo chí - truyền thông nói riêng.

Giá: 45.000 VND