Phát động trực tuyến cuộc thi toàn quốc "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam"

07/09/2021, 12:02

Phát động trực tuyến cuộc thi toàn quốc "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam" - Cuộc thi được tổ chức nhằm đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, cụ thể hóa các nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần thực hiện Đề án Tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023 của Chính phủ.

Phát động trực tuyến cuộc thi toàn quốc "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam"

Theo đó, Bộ Quốc phòng đã phát động cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” nhằm tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho cơ quan, tổ chức, nhân dân, cán bộ, đảng viên và lực lượng vũ trang nhân dân trên phạm vi cả nước và công dân Việt Nam ở nước ngoài; góp phần làm chuyển biến, nâng cao nhận thức xã hội trong thực hiện Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Cuộc thi là hoạt động thiết thực nằm trong Đề án Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 22/8/2019; góp phần triển khai Luật Cảnh sát biển Việt Nam thống nhất, đồng bộ, sâu rộng, hiệu quả trên phạm vi cả nước.

Thể lệ quy định rõ nội dung thi là các quy định của Luật Cảnh sát biển Việt Nam số 33/2018/QH14 ngày 19/11/2018 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.

Thí sinh tham gia cuộc thi có thể sử dụng các trình duyệt web trên máy tính hoặc sử dụng các loại điện thoại thông minh để truy cập tại địa chỉ website https://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trả lời câu hỏi trắc nghiệm trên nền tảng phần mềm trực tuyến và diễn ra trong thời gian 1 tháng, bao gồm 1 cuộc thi tháng và 3 đợt thi tuần, cụ thể:  Thi tháng: Bắt đầu từ 0h00 ngày 6/9/2021 đến 23h59 ngày 06/10/2021.

Đợt thi tuần 1: Bắt đầu từ 0h00 ngày 6/9/2021 đến 23h59 ngày 12/9/2021.

Đợt thi tuần 2: Bắt đầu từ 0h00 ngày 13/9/2021 đến 23h59 ngày 19/9/2021.

Đợt thi tuần 3: Bắt đầu từ 0h00 ngày 20/9/2021 đến 23h59 ngày 26/9/2021.

Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Luật Cảnh sát biển Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 19/11/2018 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2019 đã tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Nhà nước bằng pháp luật trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, quản lý, bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc và hoạt động thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” thêm một lần góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức xã hội của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị,  chung tay góp sức đưa Luật Cảnh sát biển Việt Nam đi nhanh vào cuộc sống, trở thành nền tảng, cơ sở pháp lý vững chắc để lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và các lực lượng chức năng trên biển tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam "Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại" đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lan Chi