Phát động Giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ IV

17/03/2022, 16:27

Phát động Giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ IV - Giải báo chí "Vì một Hải Phòng phát triển" lần thứ IV với chủ đề: Chuyển đổi số - động lực phát triển kinh tế, xã hội bền vững vừa được Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng phát động sáng 17/3.

Hội nghị phát động giải báo chí "Vì Hải Phòng phát triển" năm 2022 sáng ngày 17/3. Ảnh: MC

Đây là Giải báo chí uy tín do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng tổ chức hàng năm. Qua 3 năm phát động, giải đã thu hút được hàng trăm tác phẩm cùng đông đảo nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và thành phố tham gia. 

Giải được tổ chức nhằm cổ vũ, khích lệ các nhà báo, phóng viên sáng tác các tác phẩm báo chí về quyết tâm của cả hệ thống chính trị thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đặc biệt là Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để tạo sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp trong việc thực thi chính sách, pháp luật.

Đối tượng tham dự Giải là công dân Việt Nam có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các phương tiện truyền thông do cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động báo chí và phù hợp với Thể lệ Giải.

Tham dự xét trao giải là những tác phẩm được đăng, phát kể từ ngày từ ngày 1/1 - 30/11/2022. Các tác phẩm có nội dung đảm bảo tính xây dựng, chân thực, chính xác, khách quan, có định hướng tư tưởng chính trị đúng đắn.

Các tác phẩm thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động của các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn thành phố; phản ánh sinh động mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội, hoạt động của hệ thống chính trị thành phố, động viên các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua lao động sản xuất, công tác và học tập đảm bảo hoàn thành thắng lợi các chương trình kinh tế, xã hội của thành phố cũng được khuyến khích.

Ban Tổ chức Giải sẽ ghi nhận, tôn vinh, tuyên dương, khen thưởng tác giả, tác phẩm báo chí đạt chất lượng cao, nội dung và hình thức hấp dẫn, mang lại hiệu quả xã hội, đóng góp tích cực và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, phát triển thành phố.

Hội nghị tổng kết, công bố và trao giải dự kiến vào ngày 20/12/2022. Cơ cấu giải thưởng năm 2022 gồm 19 giải với 2 giải A, 03 giải B, 04 giải C và 10 giải Khuyến khích.

Tác phẩm dự Giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ IV  gửi về Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng (số 62 Võ Thị Sáu, Ngô Quyền, Hải Phòng; Điện thoại: 0225.3640073; 0985.887201, Email: luongquangphu@haiphong.gov.vn).

TH