Phát động Giải báo chí “Về miền Đông Nam bộ” lần thứ I năm 2022

10/07/2022, 22:26

Phát động Giải báo chí “Về miền Đông Nam bộ” lần thứ I năm 2022 - Ngày 21/6/2022, Hội Nhà báo Việt Nam, Tạp chí Người Làm Báo và Hội nhà báo tỉnh Tây Ninh (đơn vị cụm trưởng cụm thi đua các Hội Nhà báo miền Đông Nam bộ và TP.Hồ Chí Minh) đã tổ chức phát động Giải báo chí “Về miền Đông Nam bộ” lần thứ I năm 2022.

Giải báo chí viết về " miền Đông Nam bộ" lần thứ I nhằm tạo điều kiện cho các tác giả đi sâu tìm hiểu đời sống mọi mặt của con người miền Đông Nam bộ trong các cuộc kháng chiến bảo vệ đất nước và công cuộc đổi mới hôm nay. Đồng thời, khám phá, khai thác những đặc trưng của vùng đất, con người miền Đông Nam bộ; ghi nhận, động viên, khen thưởng các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan báo chí có tác phẩm báo chí chất lượng tốt viết về miền Đông Nam bộ.

Thời gian nhận bài bắt đầu từ ngày 21/6/2022 đến hết ngày 31/03/2023 dành cho cả 4 loại hình: Báo in, Báo nói (Phát thanh), Báo hình (Truyền hình) và Báo điện tử. Các tác phẩm dự thi là những tác phẩm đã đăng tải trong thời gian từ tháng 6/2022 đến 31/03/2023 trên các báo in, báo điện tử được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí.

Không xem xét tác phẩm dự giải của tác giả vi phạm: Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, Luật Báo chí và các quy định pháp luật khác, cũng như vi phạm về vấn đề bản quyền; và những tác phẩm đã được trao giải thưởng ở các cuộc thi khác không được dự Giải.

Xem chi tiết về Giải tại nguoilambao.vn

PV