Phát động cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu công tác MTTQ Việt Nam và hình ảnh Đà Nẵng - thành phố của tôi"

Ngày 20/3, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng chủ trì hội nghị triển khai công tác giám sát, phản biện xã hội năm 2024 và phát động cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hình ảnh Đà Nẵng - thành phố của tôi”.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác giám sát, phản biện xã hội; giám sát đại biểu dân cử của Mặt trận các cấp và hoạt động thanh tra nhân dân; giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, đề nghị Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tập trung, nghiêm túc giám sát 8 chuyên đề theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Trong đó, Mặt trận thành phố chủ động xây dựng kế hoạch triển khai giám sát 2 chuyên đề: giám sát hoạt động của đại biểu dân cử trên địa bàn; giám sát trách nhiệm người đứng đầu UBND các cấp và đơn vị trực thuộc trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Về phản biện xã hội, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố cần lựa chọn các dự thảo văn bản liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên để thực hiện phản biện xã hội.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: T.P

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng phát biểu kết luận hội nghị_Ảnh: T.P

Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu công tác MTTQ Việt Nam và hình ảnh Đà Nẵng - thành phố của tôi” được Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức nhằm nâng cao vị trí, vai trò và hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới; đồng thời chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Cuộc thi tổ chức từ ngày 1/4 đến 30/6/2024, bằng hình thức trực tuyến trên trang thông tin điện tử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và trang Fanpage “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng” hoặc các trang, mạng xã hội có đường link liên kết cuộc thi..

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề nghị Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, Cổng thông tin điện tử thành phố và Tổng đài 1022 phối hợp tuyên truyền rộng rãi về cuộc thi để người dân biết và hưởng ứng tham gia, Mặt trận các cấp và tổ chức chính trị - xã hội thành phố vận động đoàn viên, hội viên tham gia cuộc thi.

Thanh Phương

Bình luận: 0

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã ký ban hành Quy định số 142-QĐ/TW ngày 23/4/2024 quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ.
Bình luận, cũng như phỏng vấn, có thể vừa là phương pháp vừa là thể loại báo chí. Theo Từ điển bách khoa Việt Nam (Trung tâm Từ điển bách khoa Việt Nam, 1995) thì: “Bình luận (thông tin) là sự phân tích, đánh giá một vấn đề (chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, kỹ thuật...) trên các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền, phổ biến, thuyết phục người nghe, người đọc... Bình luận chủ yếu vận dụng trí tuệ và tư duy logic để phân tích, đánh giá. Bình luận là vũ khí của báo chí nói riêng và các phương tiện thông tin đại chúng khác khi thực hiện các chức năng thông tin, tuyên truyền”.
Bộ Công thương đánh giá cao sự phối hợp và vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan báo chí, góp phần tuyên truyền chủ trương, chính sách đồng thời phổ biến kịp thời kiến thức, điển hình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đến người dân, doanh nghiệp, cơ quan, công sở trên khắp cả nước.
Phải “công tâm, khách quan, khoa học, đặt lợi ích của quốc gia - dân tộc, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết”. Thông điệp trong bài phát biểu quan trọng "Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng ta mới đây thu hút sự quan tâm, đồng tình của đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân cả nước.
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top