Luật hóa các chính sách khai thác tận thu đặc thù

Luật hóa các chính sách khai thác tận thu đặc thù

17:30 - 25/10/2022

Chiều 25.10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội làm việc tại Hội trường, nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Dầu...

1234 ... next pagelast page