Phân tuyến, chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT đối với cán bộ, chiến sĩ công an

22/04/2020, 23:29

Phân tuyến, chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT đối với cán bộ, chiến sĩ công an - Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định tuyến chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; đăng ký và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với các đối tượng thuộc Bộ Công an quản lý.

Khám bệnh cho bệnh nhân, Ảnh minh họa

Cán bộ, chiến sĩ được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại một trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu thuộc đơn vị quản lý quy định. Việc đăng ký tại cơ sở không thuộc đơn vị quản lý thì phải được sự chấp thuận của Thủ trưởng đơn vị cấp Cục và tương đương trở lên.

Dự thảo quy định, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Tuyến 1 gồm: Bệnh viện hạng đặc biệt; Bệnh viện hạng I trực thuộc Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật khi được Bộ Y tế giao là tuyến cuối chuyên môn kỹ thuật.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Tuyến 2 gồm: Bệnh viện hạng I trực thuộc Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật (Bệnh viện 19-8, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện 19, Bệnh viện 30-4); Bệnh viện hạng II.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Tuyến 3: Bệnh viện Công an nhân dân (trừ các bệnh viện tuyến 2); Bệnh xá Công an nhân dân; Phòng khám đa khoa Công an nhân dân.

Cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu Tuyến 4 là Y tế cơ quan Công an các đơn vị, địa phương (quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, phòng, trung đoàn, phân hiệu…).

Việc đăng ký tuyến, chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh thực hiện theo nguyên tắc thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức Công an khi đi khám bệnh, chữa bệnh. Phù hợp với phân cấp bậc thang điều trị của hệ thống y tế ngành Công an. Phù hợp với hệ thống tổ chức và tính chất nhiệm vụ ngành Công an từ trung ương đến đơn vị, địa phương. Phù hợp với địa bàn đơn vị đóng quân.

Ảnh minh họa

Chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh

Chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên thực hiện theo trình tự từ tuyến 4 lên đến tuyến 1.

Được phép chuyển vượt tuyến trong các trường hợp sau: a- Các trường hợp cấp cứu thuộc các địa bàn mà nếu chuyển vượt tuyến sẽ thuận lợi hơn chuyển đúng tuyến; b- Các trường hợp bệnh cấp tính nặng, vượt khả năng điều trị của tuyến trên liền kề hoặc cần điều trị kỹ thuật cao.

Ngoài ra, có thể chuyển tuyến theo yêu cầu nhiệm vụ do Thủ trưởng cấp Cục trở lên giao.

Theo baochinhphu.vn