Phản biện xã hội của báo chí Việt Nam qua một số sự kiện nổi bật

18/07/2016, 20:54

Phản biện xã hội là một nhiệm vụ rất quan trọng của nhiều cơ quan, đặc biệt là các cơ quan báo chí trong việc tư vấn, giám sát và phản biện các chủ trương, chính sách, các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Điều này đã trở thành một hoạt động vô cùng quan trọng, góp phần vào việc duy trì và phát huy tính chất dân chủ của nền chính trị và ngày càng thu hút sự quan tâm sâu sắc của mọi tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước.

Nội dung cuốn sách gồm 2 phần: Một số vấn đề chung về phản biện xã hội của báo chí truyền thông Việt Nam hiện đại; Phản biện xã hội của tác phẩm báo chí Việt Nam qua một số sự kiện nổi bật. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các biên tập viên, phóng viên trong việc nâng cao khả năng phân tích, đánh giá qua các sự kiện xã hội.

Giá: 60.000 VND