Ông Tập Cận Bình tiếp tục làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc

22/04/2020, 23:29

Ông Tập Cận Bình tiếp tục làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc - Tại phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 vào sáng ngày 25/10, ông Tập Cận Bình đã tiếp tục được bầu giữ chức vụ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc và Chủ tịch Quân ủy Trung ương.

Ông Tập Cận Bình được bầu là Tổng Bí thư và Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19. Ảnh: news.vn

Với sự tham gia của 204 ủy viên Trung ương khóa 19, 172 ủy viên dự khuyết trung ương khóa 19 và các ủy viên Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương khóa 19, Hội nghị toàn thể lần thứ nhất của Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 sáng 25/10 đã bầu ra Bộ Chính trị Trung Quốc khóa 19 cùng Ban thường vụ của cơ quan này.

Hội nghị nhất trí thông qua bầu ông Tập Cận Bình làm Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Ban chấp hành trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19. Đồng thời, ông Tập Cận Bình cũng được bầu giữ chức Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hai Phó Chủ tịch là các ông Hứa Kỳ Lượng, Trương Hựu Hiệp.

6 thành viên khác của Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc khóa 19 có Thủ tướng Lý Khắc Cường, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Lật Chiến Thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Triệu Lạc Tế, Phó Thủ tướng Uông Dương, Chủ tịch Văn phòng Nghiên cứu chính sách Vương Hỗ Ninh và Bí thư Thành ủy Thượng Hải Hàn Chính. 

Ông Triệu Lạc Tế được chọn giữ chức Bí thư Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI), cơ quan hàng đầu phụ trách chiến dịch chống tham nhũng của Trung Quốc.

Thường vụ Bộ Chính trị khoá 19 ĐCS Trung Quốc ra mắt báo giới ở Đại Lễ đường Nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh.  Ảnh: news.vn

Hội nghị cũng bầu 25 ủy viên Bộ Chính trị khóa 19, gồm các ông Đinh Tiết Tường, Tập Cận Bình, Vương Chấn, Vương Hỗ Ninh, Lưu Hạc, Hứa Kỳ Lượng, Lý Hy, Lý Cường, Lý Khắc Cường, Lý Hồng Trung, Dương Khiết Trì, Dương Hiểu Độ, Uông Dương, Trương Hựu Hiệp, Trần Hy, Trần Toàn Quốc, Trần Mẫn Nhĩ, Triệu Lạc Tế, Hồ Xuân Hoa, Lật Chiến Thư, Quách Thanh Côn, Hoàng Khôn Minh, Hàn Chính, Thái Kỳ, và bà Tôn Xuân Lan.

Ngay sau khi công bố danh sách Thường vụ Bộ Chính trị khoá mới, Tổng bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình đã chủ trì cuộc họp báo quốc tế để giới thiệu các thành viên mới và nhấn mạnh Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Đồng chí Tập Cận Bình, SN 1953, là người gốc Thiểm Tây. Ông tốt nghiệp chuyên ngành lý luận chủ nghĩa Mác và Giáo dục chính trị tư tưởng Học viện Xã hội Nhân văn Đại học Thanh Hoa, Tiến sĩ Luật. Ông gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1974. 

Ông từng giữ các chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Phúc Kiến; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Chiết Giang; Bí thư Thành ủy Thượng Hải. 

Ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XV; Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XVI, XVII. 

Tại Đại hội lần thứ XVII tháng 10/2007, ông được bầu làm Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng thời được phân công kiêm nhiệm Hiệu trưởng Trường Đảng Trung ương. 

Tháng 3/2008, ông được Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) bầu làm Phó Chủ tịch nước. 

Tháng 10/2010, ông được bầu làm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương. 

Tháng 11/2012, ông được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XVIII.

TH