Ông Phạm Anh Tuấn được giao phụ trách Tổng biên tập báo VietNamNet

22/04/2020, 23:29

Ông Phạm Anh Tuấn được giao phụ trách Tổng biên tập báo VietNamNet - Từ ngày 29/8/2018, ông Phạm Anh Tuấn - Tổng Biên tập báo điện tử VietNamNet được giao phụ trách chức vụ Tổng Biên tập báo VietNamNet.

Quyền Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng trao quyết định cho ông Phạm Anh Tuấn

Mới đây, quyền Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã ký quyết định giao ông Phạm Anh Tuấn - Tổng biên tập báo điện tử VietNamNet phụ trách chức vụ Tổng biên tập báo VietNamNet, Bộ TT&TT cho đến khi có quyết định khác.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 29/8.

Trước đó, Bộ TT&TT có quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo VietNamNet trực thuộc Bộ TT&TT.

Theo quyết định, báo VietNamNet là đơn vị trực thuộc Bộ TT&TT, được tổ chức trên cơ sở hợp nhất báo điện tử VietNamNet, báo Bưu điện VN.

Báo VietNamNet là đơn vị sự nghiệp công lập, có tên giao dịch quốc tế là VietNamNet.

Tổ chức bộ máy cụ thể gồm: Ấn phẩm VietNamNet; Ấn phẩm Bưu điện Việt Nam; duy trì Infonet là chuyên trang của báo VietNamNet (mới).

Nhận quyết định, Tổng biên tập Phạm Anh Tuấn bày tỏ sự xúc động và cho hay, đây là việc cực kỳ lớn của 2 báo đi đến 1 bước quan trọng, nhận thức được quy mô, sứ mệnh tờ báo lớn hơn rất nhiều nên bản thân cũng phải lớn và có trách nhiệm cao hơn.

Cám ơn lãnh đạo Bộ đã tin tưởng giao phụ trách chức vụ Tổng biên tập báo VietNamNet, ông Phạm Anh Tuấn hứa sẽ cùng cán bộ chủ chốt của 2 tờ báo làm tròn sứ mệnh của tờ báo mới, phục vụ Đảng, Tổ quốc, nhân dân. Đồng thời chú trọng chăm lo đời sống của các cán bộ, nhân viên trong báo.

Quyền Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng

Giao nhiệm vụ cho báo VietNamNet, quyền Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho hay, việc 2 báo về “một nhà” sẽ có sứ mệnh to hơn, trách nhiệm cao hơn và gánh nặng dồn lên nặng nề hơn.

Quyền Bộ trưởng đề nghị lãnh đạo báo đoàn kết một lòng, xây dựng tờ báo đứng đầu không chỉ ở Việt Nam mà còn ra nước ngoài, sánh vai cường quốc, có khát vọng và làm rạng danh Bộ TT&TT.

Đồng thời, báo cần có khát vọng, tìm đường đi khác biệt và sự độc đáo. Cần sớm sắp xếp mô hình tổ chức, cơ chế vận hành như một kiểu mẫu để các Bộ khác học.

Quyền Bộ trưởng cũng đề nghị lãnh đạo báo chăm lo đời sống cho các cán bộ nhân viên trong đơn vị. Theo quyền Bộ trưởng, người lãnh đạo nào biết quan tâm, chăm lo đời sống của nhân viên sẽ là người lãnh đạo rất tốt.

TH