Ông Nguyễn Văn Nên làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM

12/08/2022, 18:15

Ông Nguyễn Văn Nên làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM - Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vùa có Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Thành phố trực thuộc Ban Thường vụ Thành ủy do ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy làm Trưởng Ban.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM. Ảnh: Minh Quân

Ban Chỉ đạo gồm 15 thành viên. Ban Nội chính Thành ủy TPHCM là Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo có 5 Phó Trưởng ban gồm : Ông Lê Thanh Liêm - Trưởng ban Nội chính Thành ủy TPHCM; bà Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch HĐND TPHCM; ông Dương Ngọc Hải - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Phước Lộc - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; ông Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TPHCM.

Các ủy viên gồm: Ông Phan Nguyễn Như Khuê, ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; ông Nguyễn Văn Nam, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP; bà Trần Kim Yến, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Thành ủy viên, Chánh văn phòng Thành ủy; ông Lê Thanh Phong, Thành ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân TPHCM; ông Đặng Minh Đạt, Thành ủy viên, Chánh Thanh tra TP.HCM; ông Huỳnh Văn Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp; ông Võ Văn Quận, Phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy; ông Đỗ Mạnh Bổng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM; 

Theo Quyết định, các chức năng, phạm vi chỉ đạo, nguyên tắc hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện theo Quy định số 67-QĐ/TW của Ban Bí thư.

PV