Nội dung quan trọng trong Lời kêu gọi của Tổng Bí thư

31/07/2021, 06:18

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương sự nỗ lực của nhân dân, đồng bào ở nước ngoài, cảm ơn cộng đồng quốc tế đã đồng hành, góp sức cùng Việt Nam chống lại đại dịch.

Ngày 29/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có Lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng chí, chiến sỹ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19./.

TTXVN