Những điểm mới về cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức đến năm 2030

22/04/2020, 23:29

Những điểm mới về cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức đến năm 2030 - Lương của viên chức, công chức sẽ bằng lương doanh nghiệp từ năm 2021, xây dựng bảng lương mới theo chức vụ, vị trí việc làm, Nhà nước không can thiệp vào tiền lương của doanh nghiệp... là những điểm mới có tính đột phá trong cải cách chính sách tiền lương.

Theo TTXVN