Cấp mã số định danh cho người tham gia BHYT, BHXH

22/04/2020, 23:29

Cấp mã số định danh cho người tham gia BHYT, BHXH - Bắt đầu từ 1/8/2017, mỗi người dân tham gia BHXH, BHYT được cấp một mã số BHXH duy nhất và mã số này sẽ theo họ suốt cả cuộc đời. Sự thay đổi này mang lại nhiều lợi ích cho cả người tham gia và cơ quan quản lý, giảm thiểu thẻ trùng và tiết giảm TTHC…

Ảnh minh họa

Thực hiện chủ trương này, BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 về quy trình thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH TNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (có hiệu lực từ 1/7/2017).

Có thể nói, việc ban hành, triển khai Quyết định 595 là một bước tiến lớn của ngành BHXH, giúp thay đổi từ hình thức quản lý thu qua đơn vị, sang quản lý từng cá nhân tham gia, tạo ra một bộ cơ sở dữ liệu tập trung toàn quốc, thống nhất quản lý quá trình đóng, hưởng của từng người tham gia.

Quy trình mới này vừa đáp ứng yêu cầu quản lý, vừa đảm bảo kết nối liên thông bộ công cụ quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giải quyết các chế độ BHXH, BHYT thông qua mã số BHXH được cấp duy nhất cho từng người tham gia. Điều đó sẽ nâng cao sự tiện lợi, nhanh chóng, chính xác về quản lý thông tin cũng như giải quyết chế độ, chính sách trên phạm vi toàn quốc.

Mã số BHXH là mã số định danh duy nhất cấp cho mỗi cá nhân tham gia BHXH, BHYT. Các thông tin, dữ liệu về BHXH, BHYT của cá nhân sẽ được cập nhật liên tục trong chương trình quản lý.

Mã thẻ BHYT sẽ gồm 15 ký tự; trong đó 10 ký tự cuối là mã số BHXH cũng đồng thời là số sổ BHXH duy nhất khi người lao động tham gia BHXH. 

Từ 1/8/2017, người tham gia BHYT hoặc đổi thẻ BHYT sẽ được cấp thẻ theo mã số BHXH mới. Những người có thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng vẫn tiếp tục sử dụng khi đi khám, chữa bệnh và sẽ được thay thế dần khi cấp mới, đổi thẻ BHYT...

Việc cấp mã số mới này nhằm cải cách TTHC, hiện đại và tin học hóa hoạt động quản lý của ngành BHXH; mang lại nhiều thuận lợi cho cả người tham gia, chủ sử dụng lao động và cơ quan thực hiện chính sách như không phải khai báo thông tin khi cấp thẻ BHYT, sổ BHXH./.

PV