Nhà nước sẽ không còn nắm giữ cổ phần HAPRO

22/04/2020, 23:29

Theo phương án cổ phần hóa Tổng công ty Thương mại Hà Nội (HAPRO) vừa được Chính phủ phê duyệt, Nhà nước sẽ không còn nắm giữ cổ phần.

Nhà nước sẽ không còn nắm giữ cổ phần HAPRO

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa phê duyệt Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Thương mại Hà Nội (HAPRO) ra đời từ cách đây 10 năm hiện có 40 công ty thành viên và được xem là lá cờ đầu của ngành thương mại Hà Nội.

Điểm nổi bật của phương án cổ phần hóa công ty mẹ Hapro là bán toàn bộ phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa phát hành thêm để tăng vốn điều lệ.

Được biết, vốn điều lệ hiện nay Hapro là 2.200 tỷ đồng với 220 triệu cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Về cơ cấu vốn điều lệ, Quyết định của Chính phủ do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ký nêu rõ: Nhà nước không nắm giữ cổ phần của Hapro; cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 1.074.000 cổ phần, chiếm 0,49% vốn điều lệ; 75.926.000 cổ phần bán đấu giá công khai, chiếm 34,51% vốn điều lệ; 143 triệu cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược, chiếm 65% vốn điều lệ. Giá khởi điểm chào bán cổ phần lần đầu khi thực hiện cổ phần hóa Hapro là 12.800 đồng/1 cổ phần.

Quyết định của Chính phủ về phương án cổ phần hóa Tổng công ty mẹ Hapro

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội thực hiện bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng theo quy định và điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ và làm đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước khi không bán hết cổ phần theo Phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Hapro thực hiện thuê đất của Nhà nước và trả tiền thuê đất theo phương án sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất; giải quyết các tồn tại về nhà, đất (nếu có) trước khi chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

Về phương án sắp xếp lao động, tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 630 người, tổng số lao động chuyển sang công ty cổ phần là 550 người; tổng số lao động dôi dư là 80 người (trong đó có 79 người lao động dôi dư sắp xếp theo Nghị định 63/2015/NĐ-CP ngày 22/7/2017 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và 1 viên chức tinh giảm theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giảm biên chế).

Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký, tức ngày 30/11/2017.

Hồng Thanh