Nhà báo Nguyễn Mạnh Tuấn làm Phó Trưởng Ban Kiểm tra chuyên trách Hội Nhà báo Việt Nam

04/07/2022, 10:58

Nhà báo Nguyễn Mạnh Tuấn làm Phó Trưởng Ban Kiểm tra chuyên trách Hội Nhà báo Việt Nam - Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam vừa ký quyết định chuẩn y Phó Trưởng Ban Kiểm tra chuyên trách Hội Nhà báo Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại cuộc họp giao ban ngày 28/6, đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn.

Theo quyết định, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, trợ lý Ban Kiểm tra giữ chức Phó Trưởng Ban Kiểm tra chuyên trách Hội Nhà báo Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 01/7/2022.

Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam là cơ quan kiểm tra giám sát chuyên trách của Hội, thực hiện các nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ gồm: Kiểm tra hoạt động của các tổ chức Hội, kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Hội, nghị quyết, quy chế làm việc của Ban Chấp hành và các tổ chức trực thuộc Hội; kiểm tra tư cách hội viên trong việc thực hiện Điều lệ, nghị quyết của Hội, quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam.

Ngoài ra Ban Kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra tài chính và các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của các tổ chức trực thuộc Hội; kiểm tra việc khen thưởng, thi hành kỷ luật ở các tổ chức Hội, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại của các tổ chức, hội viên của công dân gửi đến cơ quan Hội.

TH