Nhà báo chiến sĩ noi gương nhà báo Hồ Chí Minh

22/04/2020, 23:29

Nhà báo chiến sĩ noi gương nhà báo Hồ Chí Minh - Đây là chủ đề buổi toạ đàm do Báo Quân đội Nhân dân phối hợp Tạp chí Quốc phòng toàn dân và Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội tổ chức sáng 14/6.

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân phát biểu tại tọa đàm. Ảnh Báo Nhân Dân

Tọa đàm "Nhà báo chiến sĩ noi gương nhà báo Hồ Chí Minh"  là hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam và 75 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị và kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019).

Buổi tọa đàm đã nhận được 30 tham luận và hơn 10 ý kiến phát biểu đóng góp của đại biểu cơ quan chức năng Ban Tuyên giáo Trung ương; Hội Nhà báo Việt Nam; các nhà khoa học, nhà nghiên cứu ở các học viện, nhà trường đào tạo báo chí; lãnh đạo nhiều cơ quan, đơn vị trong quân đội và các nhà báo chiến sĩ.

Tọa đàm đã cung cấp nhiều luận cứ khoa học, lịch sử và thực tiễn, tiếp tục khẳng định những giá trị tư tưởng, quan điểm và lời chỉ dẫn, căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với báo chí cách mạng nói chung, báo chí Quân đội nói riêng trong giai đoạn mới.

Đồng thời, khẳng định những kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đội ngũ nhà báo trong Quân đội, kịp thời động viên đội ngũ nhà báo chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống, tôi luyện “tâm sáng, lòng trong, bút sắc”, luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích trong quá trình tác nghiệp, không chịu sự tác động, chống phá của các thế lực thù địch và ảnh hưởng của mặt trái nền kinh tế thị trường, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

TH