Người dân bắt buộc phải tham gia Bảo hiểm y tế?

27/05/2021, 23:33

Người dân bắt buộc phải tham gia Bảo hiểm y tế? - Tham gia Bảo hiểm y tế là một điều cần thiết và có ích không chỉ với bản thân mà còn đối với gia đình và xã hội.

Tại khoản 1 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014 quy định như sau:

1. Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật này để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.

Từ quy định trên, có thể hiểu bảo hiểm y tế là bắt buộc tham gia. Theo đó, có 06 nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tại khoản 6 Điều 1 Luật này, bao gồm:

- Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng.

- Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng.

- Nhóm do ngân sách nhà nước đóng.

- Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng.

- Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

- Nhóm do người sử dụng lao động đóng.

Bên cạnh đó, Công văn 777/BHXH-BT ngày 12/3/2015 cũng nêu rõ:

Từ 01/01/2016 trở đi, toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú phải thực hiện bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

Lưu ý: theo khoản 2 Điều 38 Luật Cư trú 2020, có hiệu lực từ 01/7/2021, đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình được sửa đổi là những người cùng đăng ký thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú tại một chỗ ở hợp pháp.

Bá Nam - Thế Anh - Thu Hiền

Bình luận