31
Bức tranh đa chiều về truyền thông Hàn Quốc

Bức tranh đa chiều về truyền thông Hàn Quốc

23:29 - 22/04/2020

Truyền thông của Hàn Quốc đã đóng góp rất lớn cho sự phát triển kinh tế quốc gia. Tuy nhiên, truyền thông dù tự do đến mấy cũng phải là công cụ hỗ trợ tích cực cho chính...

Phát thanh trong môi trường truyền thông 4.0

Phát thanh trong môi trường truyền thông 4.0

23:29 - 22/04/2020

Khoa học công nghệ phát triển đã và đang đặt ra cho các loại hình báo chí truyền thông nói chung, trong đó có phát thanh những cơ hội lớn và những thách thức không hề...

Echo - Sự lựa chọn cho báo chí đa nền tảng?

Echo - Sự lựa chọn cho báo chí đa nền tảng?

23:29 - 22/04/2020

Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các cơ quan báo chí, tập đoàn truyền thông thế giới ngày càng đầu tư phát hành trên những nền tảng “phi báo chí”, khi doanh thu...

Báo chí đa nền tảng trong kỷ nguyên số

Báo chí đa nền tảng trong kỷ nguyên số

23:29 - 15/10/2018

Sự phát triển của các thiết bị di động cũng như mạng xã hội đặt ra không ít thách thức cho các cơ quan báo chí. Trước bối cảnh đó, xu hướng báo chí đa nền tảng đã...