Vai trò của truyền thông đối với Phật giáo

Vai trò của truyền thông đối với Phật giáo

16:26 - 25/11/2021

Hơn 2500 năm trước, Đức Phật đã đề cập đến bản chất của truyền thông là sự chân thật. Cũng từ đó, công tác truyền thông được phát triển bằng nhiều hình thức khác nhau...

Xây dựng thương hiệu cho cơ quan báo chí

Xây dựng thương hiệu cho cơ quan báo chí

11:39 - 29/09/2021

Trong thị trường cạnh trạnh khốc liệt hiện nay, thương hiệu có vai trò quan trọng, là “tài sản” đối với nhiều tổ chức, doanh nghiệp, bởi giá trị thương hiệu tác động...