Nghề MC - Dẫn chương trình có gì đặc biệt

08/08/2021, 21:45

Nghề MC - Dẫn chương trình có gì đặc biệt - MC là một ngành nghề mới xuất hiện tại Việt Nam không lâu, nhưng trong những năm trở lại ngành nghề này được đánh giá là phát triển rầm rộ. Ngành MC lại trở nên càng ngày càng hót, khi đã chiếm được khá nhiều sự quan tâm của các bạn trẻ về ngành nghề mới mẻ này.

Hoàng Tuấn