Nghệ An: Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Luật phòng chống rượu bia

22/04/2020, 23:29

Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật – Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật phòng chống tác hại của rượu bia năm 2019 và triển khai quyết định số 14/2019/QĐ –TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý,

Toàn cảnh hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật tại huyện Quỳ châu. Ảnh Hồng Sơn

Thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2017 - 2020, Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật – Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật phòng chống tác hại của rượu bia năm 2019 và triển khai quyết định số 14/2019/QĐ –TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật cho hai huyện miền núi Quế Phong và Quỳ Châu của tỉnh Nghệ An.

Ông Lê Bá Thiệu - Trưởng phòng phổ biến GDPL - Sở Tư pháp Nghệ An, Báo cáo viên cấp Tỉnh trình bày các nội dung của luật phòng chống rượu bia. Ảnh Hồng Sơn

Trong thời gian 2 ngày 16 và 17/6/2020, gần 300 cán bộ là các báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật, đội ngũ Hoà giải viên cơ sở của tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn hai huyện đã được nghe cán bộ phòng phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp Nghệ An - Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh trực tiếp lên lớp toàn bộ nội dung của Luật Phòng chống tác hại của rượu bia năm 2019.

Theo đó các học viên được tiếp thu các nội dung về sự cần thiết ban hành luật phòng chống tác hại của rượu bia năm 2019, nội dung cơ bản và những điểm mới, những điểm cần lưu ý được quy định trong luật. Tại hội nghị, các học viên còn được tiếp thu nội dung cơ bản của quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật. 

Các tuyên truyền viên cơ sở được cơ cấu ở mọi lứa tuổi. Ảnh Hồng Sơn

Quế Phong và Quỳ Châu là hai huyện miền núi nghèo của tỉnh Nghệ An. Tất cả các xã của 2 huyện thuộc đối tượng các xã biên giới và đặc biệt khó khăn. Dân cư chủ yếu là đồng bào các dân tộc thiểu số. Đời sống vật chất, tinh thần còn gặp nhiều khó khăn và hiểu biết về pháp luật còn hạn chế. Đây là những địa phương có phong tục tập quán, thói quen dùng rượu bia từ lâu đời và tỷ lệ người dùng rượu bia rất cao.

Sau Hội nghị, các học viên đã hiểu được tác hại của rượu bia là nguyên nhân trực tiếp gây nên 30 loại bệnh, chấn thương và gián tiếp gây nên 200 loại bệnh khác nữa. Tầm quan trọng của Tủ sách pháp luật và hình thành thói quen, ý thức sử dụng để tìm hiểu nâng cao kiến thức về pháp luật và tra cứu sử dụng khi cần thiết.

Với những kiến thức đã tiếp thu được, sau khi trở về cơ sở các Báo cáo viên, tuyên truyền viên, hoà giải viên cơ sở sẽ vận dụng vào hoàn cảnh thực tế tại địa phương của mình. Tuyên truyền vận động nhân dân tích cực chấp hành tốt pháp luật, sống lành mạnh, góp phần giữ vững an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn.

Hồng Sơn