Ngày mới trên Huyện đảo Trường Sa

22/04/2020, 23:29

Ngày mới trên Huyện đảo Trường Sa - Những ngày công tác tại Trường Sa, cánh phóng viên chúng tôi, ai cũng cảm nhận được sức sống tràn trề của những người đang sống và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Đón chào ngày mới - Bé Nguyễn Bình Phương Ái cùng mẹ – Đảo Trường Sa Lớn

Trực sẵn sàng chiến đấu - Chiến sĩ Nguyễn Ngọc Đăng – Đảo Đá Đông

Khởi đầu ngày làm việc mới - Ông Huỳnh Thế Ất – Thợ cơ khí 6/6 Xí nghiệp nước đá Đảo Đá Tây

Đón hàng từ đất liền - Người dân trên đảo Trường Sa Lớn

Vui trong ngày hội - Người dân trên đảo Trường Sa Lớn

Tặng chữ - Tỳ kheo Thích Tâm Tánh – Trụ trì chùa Trường Sa Lớn

Thế Dũng