Ngày làm việc thứ 5 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

22/04/2020, 23:29

Văn phòng Trung ương Đảng chiều 11/5/2018 ra thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ 5 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ngày làm việc thứ 5 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

Ngày 11/5, ngày làm việc thứ năm, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tiếp tục thảo luận các nội dung quan trọng. 

Buổi sáng: Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017.

Buổi chiều: Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng nghiên cứu, góp ý trực tiếp vào văn bản các dự thảo văn kiện của Hội nghị.

Trước đó, Trung ương đã nghe và thảo luận 3 đề án quan trọng: Đề án Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đề án Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong DN và Đề án Cải cách chính sách BHXH.

Trung ương cũng đã thảo luận và cho ý kiến về công tác cán bộ. Cụ thể Trung ương đã bầu bổ sung 2 ủy viên Ban Bí thư; biểu quyết đồng ý để ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư thôi giữ chức ủy viên UB Kiểm tra TƯ và Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ khoá 12; bầu đồng chí Trần Cẩm Tú, Phó chủ nhiệm thường trực UB Kiểm tra TƯ giữ chức Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ...

Dự kiến Hội nghị trung ương 7 sẽ bế mạc vào ngày mai (12/5)

Hoàng Thanh