Ngày 15/8/2022 là hạn cuối nộp hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

08/08/2022, 11:23

Ngày 15/8/2022 là hạn cuối nộp hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động - Theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, thời hạn cuối nộp hồ sơ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà là ngày 15/8/2022.

Ngày 15/8/2022 là hạn cuối nộp hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Hai nhóm người lao động được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà, bao gồm:

Nhóm 1: Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, ký hợp đồng lao động từ 01 tháng trở lên và thực hiện trước ngày 01/4/2022 mà ở thuê, ở trọ từ ngày 01/02/2022 đến ngày 30/6/2022.

Nhóm 2: Người lao động quay trở lại thị trường lao động, ký hợp đồng lao động từ 01 tháng trở lên và thực hiện từ ngày 01/4/2022 đến 30/6/2022 mà ở thuê, ở trọ từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/6/2022.

Căn cứ Điều 7 và Điều 11 Quyết định 08 quy định về trình tự thủ tục nhận tiền hỗ trợ thuê nhà của 02 nhóm người lao động nêu trên, việc nộp hồ sơ hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà là trách nhiệm của người sử dụng lao động.

Khoản 4 Điều 7 và Điều 11 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg đều ghi nhận hạn cuối nộp hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà như sau: Thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2022.

Như vậy, chỉ còn ít ngày nữa là hết hạn nộp hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà. Vì vậy, doanh nghiệp cần nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ để nộp cho UBND cấp huyện với hạn cuối là ngày 15/8/2022 để cơ quan có thẩm quyền có căn cứ để giải quyết tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động.

Quá trình triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TT có nhiều Bộ, ngành cùng tham gia. Trong đó, BHXH Việt Nam có nhiệm vụ xác nhận tình trạng tham gia BHXH bắt buộc của người lao động để xác minh đối tượng thụ hưởng. Theo đó, trên cơ sở danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà do người sử dụng lao động gửi đến, cơ quan BHXH xác nhận các trường hợp người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà để xác minh đối tượng được hỗ trợ.

Đến nay, với sự vào cuộc tích cực, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, người lao động tháo gỡ khó khăn, phục hồi, ổn định sản xuất và đảm bảo chuỗi cung ứng lao động, toàn ngành BHXH Việt Nam đã triển khai việc xác nhận người lao động tham gia BHXH bắt buộc thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà.

Tính đến hết tháng 6/2022, ngành BHXH Việt Nam đã thực hiện việc xác nhận theo Mẫu số 02 Quyết định số 08/2022/QĐ-TT (đối với người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp với mức hỗ trợ là 500.000 đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ: tối đa 3 tháng): Phát sinh tại 54 tỉnh, thành phố; đã xác nhận cho 20.570 đơn vị với 1.150.384 lao động, trong đó có 1.145.966 lao động có tham gia BHXH bắt buộc đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Về việc xác nhận theo Mẫu số 03 Quyết định số 08/2022/QĐ-TT (đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động với mức hỗ trợ là 1.000.000 đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ: tối đa 3 tháng): Phát sinh tại 44 tỉnh, thành phố; đã xác nhận cho 4.919 đơn vị với 56.746 lao động, trong đó có: 54.894 lao động có tham gia BHXH bắt buộc đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà./.

TH