Ngành Kế hoạch và Đầu tư phải làm tốt tham mưu chiến lược và kiến tạo phát triển

Ngày 11/1 Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại đầu cầu Hà Nội với điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cùng dự hội nghị có: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Tham mưu chiến lược đặc biệt quan trọng của Đảng, Nhà nước

Năm 2023, với vị trí, vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp, chiến lược của Đảng và Nhà nước, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng Bộ Kế hoạch và Đầu tư kịp thời nghiên cứu, theo dõi, đánh giá và dự báo sát tình hình để từ đó tích cực tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các kịch bản phát triển phù hợp cũng như những giải pháp ứng phó kịp thời, giảm thiểu các tác động tiêu cực và đạt được mục tiêu kép trong phát triển kinh tế - xã hội.

Các giải pháp được Bộ đưa ra nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, liên kết vùng, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo định hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững gắn với tiến trình phục hồi xanh toàn cầu.

Bộ đã làm tốt công tác tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, triển khai các biện pháp nhằm tiếp tục thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao; thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tiếp tục chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, cụ thể hóa các chính sách phát huy mô hình kinh tế mới và các yêu cầu phát triển bền vững hậu Covid-19. Cùng với đó, kịp thời tham mưu các giải pháp, cơ chế, chính sách góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, tranh thủ tận dụng tối đa thời cơ để phục hồi và phát triển nền kinh tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo_ Ảnh: Tuấn Anh

Trong Chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là Bộ có số lượng đề án được giao nhiều nhất; Bộ đã hoàn thành 100% các đề án, nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 2 Luật, 8 Nghị quyết của Quốc hội, 5 Nghị định của Chính phủ, 13 Thông tư, 17 Nghị quyết của Chính phủ, 5 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực hoặc giữ vai trò chủ trì, đầu mối tổng hợp của 6 Tổ công tác đôn đốc giải ngân, 26 đoàn công tác của Thành viên Chính phủ về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu tại các địa phương, Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương, 7 Hội đồng điều phối vùng và nhiều Ban chỉ đạo khác.

Đáng chú ý, Bộ đảm nhiệm vai trò thường trực Hội đồng thẩm định và đã tổ chức thẩm định 5 quy hoạch vùng, 59 quy hoạch tỉnh, 1 Chương trình mục tiêu quốc gia, 4 dự án quan trọng quốc gia, 41 chương trình, dự án lớn thuộc thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. Bộ cũng hoàn thành và trình cấp có thẩm quyền nhiều đề án, báo cáo lớn; ban hành gần 13.000 văn bản liên quan đến các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ…

Năm 2024, nhằm phát huy tối đa các mặt tích cực, kết quả đạt được, khẩn trương, kiên quyết, kiên trì khắc phục những mặt còn hạn chế, bất cập, quyết tâm nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo phương châm hành động của Chính phủ là “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục khẳng định, nâng cao vị trí, vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp, vai trò tiên phong trong xây dựng tầm nhìn phát triển của đất nước, đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm để bảo đảm thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược, triển khai nhiều cải cách, đột phá.

Trong đó, ngành Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tham mưu thực hiện mục tiêu ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; kiên quyết loại bỏ tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí, kém hiệu quả; đẩy nhanh xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược. Ngành tiếp tục tham mưu cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; nghiên cứu, tham mưu triển khai các mô hình kinh tế mới; thúc đẩy đổi mới, khởi nghiệp sáng tạo; tham mưu giải quyết các khó khăn, rào cản đối với hoạt động của các tổ chức kinh tế; triển khai thực hiện liên kết vùng, các quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh…

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, trong bối cảnh, tình hình mới, trước thời khắc mới của đất nước, toàn ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê phải bám sát tình hình, diễn biến mới, tập trung đánh giá kết quả, rút ra bài học kinh nghiệm để chuẩn bị xây dựng Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong giai đoạn tới, làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước và các địa phương trong giai đoạn phát triển tới, phấn đấu đạt mục tiêu Đại hội XIII của Đảng đặt ra.

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng khi hội nghị được tổ chức tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo - công trình được xây dựng bằng sự nỗ lực, tự lực, tự cường, trong thời gian ngắn và trong điều kiện đại dịch COVID-19; cảm nhận sự tự tin, bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, khát vọng vươn lên cùng đất nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói riêng và ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê. Năm 2023 là một năm có nhiều khó khăn, thách thức, tình hình kinh tế - xã hội cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đề ra và nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, là điểm sáng trong bức tranh kinh tế toàn cầu; góp phần khẳng định mệnh đề mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Cần thực hiện “5 luôn”

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói riêng và ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê nói chung bám sát các Kết luận, Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, cụ thể hóa để triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể năm 2024 với chủ đề “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững” với tinh thần “Năm quyết tâm”.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần thực hiện “5 luôn”: Luôn có tư duy sắc bén, đổi mới, nắm bắt nhanh nhạy các vấn đề nổi lên của thế giới, đất nước và có tầm nhìn xa, tham mưu các quyết sách lớn về kinh tế - xã hội cho Đảng, Nhà nước, người dân, doanh nghiệp; Luôn coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và tổ chức thực hiện; luôn xung kích, tiên phong trong thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển các mô hình kinh tế mới, ngành nghề mới, thúc đẩy đổi mới sáng tạo với tinh thần bắt kịp, tiến cùng và vượt lên, góp phần thúc đẩy chuyển đổi nền kinh tế, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Cùng với đó, luôn đi đầu trong chuyển đổi số, tạo động lực mạnh mẽ phát triển các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế; góp phần tăng năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia; trở thành công cụ quan trọng trong xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập ngày càng sâu rộng; Luôn đẩy mạnh hiệu lực, hiệu quả của công tác thống kê nhà nước, hiện đại hóa theo hướng khoa học, phản ánh kịp thời, chính xác, đầy đủ, phục vụ ngày càng tốt hơn sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải đẩy mạnh nghiên cứu chiến lược, tham mưu chiến lược về chính sách và kiến tạo phát triển, đổi mới sáng tạo và lập nghiệp; bám sát thực tiễn, nắm chắc tình hình, kịp thời, chủ động phản ứng chính sách trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, vấn đề vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Ngoài ra, huy động mọi nguồn lực trong xã hội cho phát triển; thực hiện nghiêm chủ trương và chỉ đạo của Đảng, điều hành của Chính phủ; phát huy tối đa tính tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, đề cao vai trò cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tái cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển nhanh, phát triển xanh, bền vững, bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Trong công tác điều hành kế hoạch và điều phối kinh tế vĩ mô; chủ động xây dựng các kịch bản phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2024 và thời gian tới; tích cực xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách để thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả 3 đột phá chiến lược, nhất là đột phá về đào tạo nguồn nhân lực. Đồng thời, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, hướng tới mục tiêu có 50-100 nghìn nhân lực chất lượng cao cho ngành sản xuất chip bán dẫn; sớm tăng thêm 50-100 nghìn nhân lực chất lượng cao nói chung cho phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ phải phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện hiệu quả, thực chất cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và nghiên cứu, tham mưu triển khai các mô hình kinh tế mới; thí điểm, thử nghiệm một số mô hình kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ mới để tạo điều kiện phát triển đột phá một số ngành nghề, lĩnh vực mới nổi như sản xuất chíp bán dẫn, hydrogen... và tiềm năng lớn như du lịch, dịch vụ, vận tải, logistics... Bộ đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia; thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường công khai, minh bạch.

“Đẩy mạnh chuyển đổi số trên mọi mặt lĩnh vực công tác của ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê, nhất là triển khai có hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về thống kê để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ bảo đảm thông tin thống kê; sớm triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch thể hiện tư duy mới, tầm nhìn mới để kiến tạo không gian, cơ hội phát triển mới, tạo nên những giá trị mới”, Thủ tướng chỉ rõ.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, có chính sách hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Đồng thời, làm tốt công tác hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy thu hút đầu tư nước ngoài và các nguồn lực từ bên ngoài; làm tốt nhiệm vụ Thường trực Tiểu ban Kinh tế - Xã hội để xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030 trình Đại hội XIV của Đảng.

“Bộ phải thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”, Thủ tướng nhắc nhở.

Thủ tướng tin tưởng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức; phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

PV

Bình luận: 0

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất

Phải “công tâm, khách quan, khoa học, đặt lợi ích của quốc gia - dân tộc, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết”. Thông điệp trong bài phát biểu quan trọng "Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng ta mới đây thu hút sự quan tâm, đồng tình của đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân cả nước.
Ngày 23/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã tiến hành phiên họp đầu tiên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban chủ trì Phiên họp. Tạp chí Người Làm Báo trân trọng giới thiệu toàn văn Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.
Ngày 1/2/2024, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô Hà Nội diễn ra lễ công bố và trao Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII năm 2023, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024).
Ngày 24/1, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo phát động “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024”.
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top