Nâng tầm Giải Báo chí địa phương

27/12/2021, 17:27

Nâng tầm Giải Báo chí địa phương - Những năm gần đây, Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố đã và đang tổ chức thành công nhiều giải báo chí địa phương, tạo uy tín lớn để tham gia Giải Báo chí quốc gia. Tạp chí Người Làm Báo ghi lại ý kiến của Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh và Hội Nhà báo tỉnh Bình Định về vấn đề này.

Nâng tầm Giải Báo chí địa phương

Trước năm 1994, Hội Nhà báo tỉnh đã phát động, xét và trao giải cho các tác giả trên địa bàn có tác phẩm báo chí xuất sắc hằng năm. Nhận thấy hiệu quả, uy tín của Giải, đồng thời để ghi nhận sự cố gắng của đội ngũ người làm báo trên địa bàn, góp phần quảng bá hình ảnh tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã đồng ý với đề nghị của Hội Nhà báo tỉnh, nâng tầm Giải báo chí của địa phương. Hằng năm, Hội Nhà báo tỉnh phát động và tổ chức cho đội ngũ người làm báo sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao tham dự Giải. Nhưng thay vì Hội Nhà báo ra quyết định công nhận, thưởng tiền và trao giải, UBND tỉnh sẽ thực hiện việc này. Và liên tục trong suốt 26 năm qua, Giải báo chí Quảng Ninh được duy trì tổ chức cho đến nay.

Hội Nhà báo tỉnh đã 4 lần đề nghị và đã được UBND tỉnh ban hành các quyết định sửa đổi Quy chế Giải (vào các năm 2002, 2005, 2007 và 2015). Qua mỗi lần sửa đổi, bổ sung quy chế giải, cơ cấu và số lượng giải, giá trị giải thưởng cho các tác phẩm đoạt giải ngày càng được nâng lên. Giải báo chí Quảng Ninh hiện nay có cơ cấu loại hình, thể loại gần giống như Giải báo chí Quốc gia.

Hằng năm, Giải thu hút hằng trăm tác giả, nhóm tác giả gửi tác phẩm tham gia. Nếu trước đây, hầu hết tác giả là người địa phương, làm báo chuyên nghiệp tham gia, thì nay nhiều người làm báo không chuyên, đội ngũ phóng viên thường trú trên địa bàn cũng hăng hái chọn gửi tác phẩm dự xét giải. Hội đồng xét giải ngoài việc lựa chọn tác phẩm đề nghị UBND tỉnh công nhận, cũng đồng thời chọn tác phẩm tham dự Giải báo chí Quốc gia. Trong nhiệm kỳ qua, nhiều tác phẩm đoạt giải ở cấp tỉnh cũng đã được nhận Giải báo chí quốc gia.

Hội Nhà báo tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trung tâm Truyền thông tỉnh đề nghị và được Tỉnh ủy đồng ý phát động Giải báo chí xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Ninh. Giải đã thu hút hàng trăm tác giả, nhóm tác giả tham gia ở cả 4 loại hình báo chí. Các tác phẩm tiêu biểu đoạt giải sẽ được lựa chọn gửi tham dự xét Giải Búa liềm vàng toàn quốc. Việc Hội Nhà báo tỉnh chú trọng phát động và phối hợp tổ chức các cuộc thi, giải báo chí đã tạo ra các “sân chơi” nghiệp vụ, qua đó góp phần tập hợp đông đảo đội ngũ người làm báo trên địa bàn, nâng tầm vị thế của tổ chức Hội Nhà báo ở địa phương.

HỘI NHÀ BÁO TỈNH QUẢNG NINH

Bình luận