Nâng cao chất lượng tuyên truyền, thông tin công tác xây dựng Đảng

18/08/2016, 22:05

Sáng 18/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, thông tin công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trên Trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối.”

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đánh giá sau 5 năm đi vào hoạt động, trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã khẳng định được vị trí, vai trò là kênh thông tin chính thống của Đảng ủy Khối, phản ánh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối, hoạt động của các ban, đơn vị, các đảng ủy thuộc Đảng ủy Khối.

Chất lượng tin bài của Trang tin ngày càng được cải tiến với 19 chuyên mục đa dạng về nội dung, chủ điểm. Đặc biệt, các chuyên mục về xây dựng Đảng, Tài liệu-Văn kiện-Văn bản được thường xuyên cập nhật các văn bản bản, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước đã trở thành địa chỉ hữu ích cho các cơ sở Đảng khi tra cứu, tìm hiểu. Các chuyên mục này liên tục có các bài bình luận, phân tích, phản ánh kinh nghiệm công tác, hoạt động hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trên từng lĩnh vực công tác Đảng, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng.

Trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối đã góp phần rất quan trọng vào nhiệm vụ phục vụ công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, từng bước thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính và thủ tục hành chính trong toàn Đảng bộ.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, đổi mới công nghệ theo hướng hiện đại, phù hợp với công nghệ báo chí truyền thông hiện nay; đổi mới, nâng cao chất lượng, nội dung tin, bài, ảnh, từng bước đáp ứng tốt hơn yêu cầu thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận, trao đổi nghiệp vụ công tác Đảng trong Đảng bộ Khối trên Trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Coi đây là kênh thông tin không thể thiếu trong công tác Đảng, nhiều đại biểu cho rằng trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao, Trang tin cần tiếp tục chủ động thực hiện tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng thông tin kịp thời về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; phản ánh đầy đủ, kịp thời hoạt động của các đảng bộ trực thuộc./.


Nguồn: Vietnamplus