Nâng cao chất lượng tuyên truyền, thông tin công tác xây dựng Đảng

Sáng 18/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, thông tin công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trên Trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối.”

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đánh giá sau 5 năm đi vào hoạt động, trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã khẳng định được vị trí, vai trò là kênh thông tin chính thống của Đảng ủy Khối, phản ánh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối, hoạt động của các ban, đơn vị, các đảng ủy thuộc Đảng ủy Khối.

Chất lượng tin bài của Trang tin ngày càng được cải tiến với 19 chuyên mục đa dạng về nội dung, chủ điểm. Đặc biệt, các chuyên mục về xây dựng Đảng, Tài liệu-Văn kiện-Văn bản được thường xuyên cập nhật các văn bản bản, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước đã trở thành địa chỉ hữu ích cho các cơ sở Đảng khi tra cứu, tìm hiểu. Các chuyên mục này liên tục có các bài bình luận, phân tích, phản ánh kinh nghiệm công tác, hoạt động hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trên từng lĩnh vực công tác Đảng, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng.

Trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối đã góp phần rất quan trọng vào nhiệm vụ phục vụ công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, từng bước thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính và thủ tục hành chính trong toàn Đảng bộ.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, đổi mới công nghệ theo hướng hiện đại, phù hợp với công nghệ báo chí truyền thông hiện nay; đổi mới, nâng cao chất lượng, nội dung tin, bài, ảnh, từng bước đáp ứng tốt hơn yêu cầu thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận, trao đổi nghiệp vụ công tác Đảng trong Đảng bộ Khối trên Trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Coi đây là kênh thông tin không thể thiếu trong công tác Đảng, nhiều đại biểu cho rằng trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao, Trang tin cần tiếp tục chủ động thực hiện tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng thông tin kịp thời về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; phản ánh đầy đủ, kịp thời hoạt động của các đảng bộ trực thuộc./.


Nguồn: Vietnamplus

Bình luận: 0

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã ký ban hành Quy định số 142-QĐ/TW ngày 23/4/2024 quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ.
Bình luận, cũng như phỏng vấn, có thể vừa là phương pháp vừa là thể loại báo chí. Theo Từ điển bách khoa Việt Nam (Trung tâm Từ điển bách khoa Việt Nam, 1995) thì: “Bình luận (thông tin) là sự phân tích, đánh giá một vấn đề (chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, kỹ thuật...) trên các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền, phổ biến, thuyết phục người nghe, người đọc... Bình luận chủ yếu vận dụng trí tuệ và tư duy logic để phân tích, đánh giá. Bình luận là vũ khí của báo chí nói riêng và các phương tiện thông tin đại chúng khác khi thực hiện các chức năng thông tin, tuyên truyền”.
Bộ Công thương đánh giá cao sự phối hợp và vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan báo chí, góp phần tuyên truyền chủ trương, chính sách đồng thời phổ biến kịp thời kiến thức, điển hình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đến người dân, doanh nghiệp, cơ quan, công sở trên khắp cả nước.
Phải “công tâm, khách quan, khoa học, đặt lợi ích của quốc gia - dân tộc, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết”. Thông điệp trong bài phát biểu quan trọng "Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng ta mới đây thu hút sự quan tâm, đồng tình của đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân cả nước.
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top