Chất lượng nguồn nhân lực là ưu tiên số 1 trong tái cơ cấu nền kinh tế

04/11/2016, 09:28

Chất lượng nguồn nhân lực là ưu tiên số 1 trong tái cơ cấu nền kinh tế - Trong kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế Chính phủ, cần lấy tăng năng suất lao động để thúc đẩy nội lực nền kinh tế, góp phần đổi mới mô hình tăng tưởng, tái cơ cấu nền kinh tế đủ sức cạnh tranh trong điều kiện hiện nay là ý kiến của đa số đại biểu tại phiên họp chiều ngày 3/11.

Đại biểu Quốc hội phát biểu ý kiến. Ảnh: TTXVN

Tại phiên họp chiều 3/11, các đại biểu đề nghị Chính phủ cần phân tích, đánh giá sâu hơn nữa về hai chỉ tiêu sẽ không đạt được theo kế hoạch đặt ra là chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng GDP và tốc độc tăng trưởng tổng kim nghạch xuất khẩu.

Đại biểu Trần Thị Hằng (Bắc Ninh) đánh giá cáo sự điều hành của Chính phủ đã đổi mới, linh hoạt, quyết liệt, bám sát những định hướng cải cách thể chế kinh tế và tiếp tục thực hiện ba đột phá chiến lược. Đặc biệt, Chính phủ đã tạo ra sự chuyển biến mới về nói đi đôi với làm; xây dựng Chính phủ kiến tạo, sáng tạo, minh bạch, liêm chính, tạo niềm tin của nhân dân. 

Tuy nhiên, Chính phủ cần cụ thể hóa các giải pháp, đồng thời làm rõ các vấn đề nêu nhiều lần nhưng chậm chuyển biến như: phát triển công nghiệp hỗ trợ, xử lý nợ xấu, sự cố môi trường, ùn tắc giao thông, ngập nước ở đô thị lớn. 

Trong kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế Chính phủ, cần lấy tăng năng suất lao động để thúc đẩy nội lực nền kinh tế, góp phần đổi mới mô hình tăng tưởng, tái cơ cấu nền kinh tế đủ sức cạnh tranh trong điều kiện hiện nay. 

Theo đại biểu, năng suất lao động của Việt Nam đang thấp so với khu vực, chỉ xấp xỉ bằng Lào và cao hơn so với Myanmar và Campuchia.

Với tốc độ tăng năng suất lao động như hiện nay thì đến năm 2038, Việt Nam mới đuổi kịp Philippines và năm 2069 mới bắt kịp Thái Lan.

Do đó, đại biểu đề nghị Chính phủ quan tâm đến nguồn nhân lực và có giải pháp để tăng năng suất lao động. Trong đó, muốn tăng năng suất lao động cần có yếu tố con người - tức nguồn lực nhân lực chất lượng cao là quan trọng nhất.

T.H

Bình luận