Mức giảm giá điện cho các trường hợp trong mùa dịch Covid 19

13/08/2021, 10:03

Mức giảm giá điện cho các trường hợp trong mùa dịch Covid 19 - Nghị quyết 55/NQ-CP của Chính phủ ban hành ngày 2/6/2021 đã đưa ra phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 3) cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Hoàng Tuấn