Mỗi cơ quan báo chí phải là “pháo đài” chính trị tư tưởng vững chắc

28/10/2021, 06:22

Mỗi cơ quan báo chí phải là “pháo đài” chính trị tư tưởng vững chắc - Đó là phát biểu của Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tại Hội thảo khoa học “Báo chí với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” diễn ra sáng 27/10 tại Hà Nội do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã phối hợp với Vụ Báo chí - Xuất bản - Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định đại dịch COVID -19 đã tác động hết sức nghiêm trọng đến sinh mạng, sức khỏe, đời sống của nhân dân và ảnh hưởng sâu sắc mọi mặt kinh tế, xã hội của đất nước… Song đến nay, Việt Nam bước đầu đã kiểm soát được đại dịch COVID-19.

Kết quả trên có sự đóng góp rất quan trọng của công tác thông tin tuyên truyền, báo chí. Báo chí đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, chủ động trong tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, định hướng dư luận, nhất là trong đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19 lần thứ 4.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, báo chí cách mạng Việt Nam đã thực sự là lực lượng tuyến đầu, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Báo chí đã kịp thời đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, phản động, nội dung thông tin bịa đặt, vu khống, gây chia rẽ nội bộ, mất đoàn kết trong Đảng và xã hội; đồng thời, tôn vinh, khen thưởng kịp thời những cá nhân hoàn thành xuất sắc sứ mệnh trên mặt trận tư tưởng.

Ông nêu rõ, báo chí cần đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, kết hợp giữa “xây” và “chống”. Tăng cường các thông tin chính thống, tích cực, chủ động để lấn át các thông tin xấu độc trên không gian mạng, nhất là cần tiếp thu, đổi mới các hình thức tuyên truyền để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào cuộc sống.

Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, báo chí cần nâng cao chất lượng và đa dạng hơn nữa cả nội dung và hình thức chuyên trang, chuyên mục và áp dụng các tiện ích đa phương tiện để chuyển tải hấp dẫn nội dung tuyên truyền, giáo dục nền tảng tư tưởng của Đảng theo Nghị quyết Đại hội XIII.

Quang cảnh buổi Hội thảo. Ảnh TTXVN

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị. Trong đó, đòi hỏi có sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả đồng bộ của ngành tuyên giáo và các cơ quan chức năng, tạo thành thế trận ngày càng hoàn thiện. Hệ thống các cơ quan thông tấn, báo chí là lực lượng tiên phong đi đầu trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái trên cả ba phương diện: Nhận diện, tuyên truyền và trực tiếp đấu tranh, xử lý.

Vì vậy, mỗi cơ quan báo chí phải là “pháo đài” chính trị tư tưởng vững chắc trong đấu tranh, phản bác các quan điểm  sai trái, thù địch. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, thế hệ trẻ có sức đề kháng, sức miễn dịch tốt trước các thông tin xấu độc, tự giác tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ thông tin sai sự thật, xấu độc trên internet, mạng xã hội.

Báo chí cần thực hiện tốt phương châm tăng cường tuyên truyền lan tỏa thông tin chính thống, “nhân cái đẹp để dẹp cái xấu," đẩy lùi tiêu cực, lấn át các thông tin xấu độc. Bảo đảm lượng thông tin tốt, tích cực về đời sống xã hội là dòng chảy chính tên mặt báo.

Các cơ quan báo chí cần tuyên truyền, nhân rộng, lan tỏa những mảng sáng, mảng tích cực, các điển hình cá nhân, tập thể, gương người tốt, việc tốt trên tất cả các lĩnh vực, để khơi dậy niềm tin của nhân dân đổi với nền tảng tư tưởng, sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước.

Gần 50 tham luận được trình bày và gửi tới hội thảo đi sâu phân tích một số vấn đề lý luận về báo chí với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với các cơ quan báo chí trong đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của các cơ quan báo chí.

Các tham luận đã đề xuất những giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, qua đó phát huy vai trò quan trọng của các Ban Tuyên giáo, các cơ quan báo chí trong việc thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW; các đề xuất, kiến nghị về việc tăng cường phối hợp trong việc thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW nhằm phát huy thế mạnh của từng cơ quan, đơn vị, loại hình báo chí./.

TH

Bình luận