Mở rộng mạng lưới trong truyền thông, vận động, phục vụ người tham gia BHXH, BHYT

24/05/2022, 15:10

Mở rộng mạng lưới trong truyền thông, vận động, phục vụ người tham gia BHXH, BHYT - BHXH Việt Nam vừa có Công văn số 1339/BHXH-TST gửi 25 BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thu BHXH, BHYT qua hệ thống của Tổng Công ty Bảo hiểm PVI nhằm mở rộng mạng lưới đại lý trong truyền thông, vận động, phục vụ người tham gia BHXH, BHYT.

Mở rộng mạng lưới trong truyền thông, vận động, phục vụ người tham gia BHXH, BHYT

25 BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Nghệ An, Đồng Nai, An Giang, Hải Dương, Kon Tum, Đắk Lắk, Tiền Giang, Bến Tre, Quảng Nam, Khánh Hòa, Bình Định, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Cần Thơ, Quảng Ngãi, Cà Mau, Vĩnh Phúc, Thừa Thiên Huế, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Phước, Ninh Bình, Quảng Trị.

Theo đó, BHXH các địa phương nêu trên căn cứ nội dung Hợp đồng ủy quyền giữa BHXH Việt Nam và Tổng Công ty Bảo hiểm PVI để tổ chức ký hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT với Bảo hiểm PVI tỉnh theo quy định tại Quyết định số 1155/QĐ-BHXH, xong trước ngày 10/06/2022; đồng thời giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình, đôn đốc, hỗ trợ Bảo hiểm PVI tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Trước đó, căn cứ quy định của pháp luật về BHXH, BHYT; Quyết định số 1155/QĐ-BHXH ngày 12/5/2022 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT, nhằm tiếp tục mở rộng hệ thống mạng lưới tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT, ngày 19/5/2022 BHXH Việt Nam và Tổng Công ty Bảo hiểm PVI ký hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT số 02/2022/BHXHVN-PVI về hợp tác triển khai thu, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình qua hệ thống 28 đơn vị thành viên trực thuộc (Bảo hiểm PVI tỉnh) trên địa bàn 25 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương./.

PV