Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khoá XIV:

Máy móc, nguyên tắc trong xả lũ thuỷ điện

16/11/2016, 10:02

Máy móc, nguyên tắc trong xả lũ thuỷ điện - Một trong vấn đề nóng thu hút sự chú ý của các đại biểu Quốc hội và người dân trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Công thương chính là vấn đề xả lũ thuỷ điện đã gây thiệt hại nặng nền cho người dân vùng hạ du.

Đại biểu Trần Thị Dung (Điện Biên) chất vấn Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh về việc xả lũ của các thủy điện đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân vùng hạ du. Ảnh: NDĐT

Một trong vấn đề nóng thu hút sự chú ý của các đại biểu Quốc hội và người dân trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Công thương chính là vấn đề xả lũ thuỷ điện đã gây thiệt hại nặng nền cho người dân vùng hạ du.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, thời gian qua, việc tiến hành xả lũ của các đập thủy điện thường gây ra sự bức xúc trong xã hội. Trước tình hình đó, qua quá trình kiểm tra, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã chỉ ra một số hạn chế của việc xả lũ trong thời gian qua.

Theo đó, việc chấp hành, thực hiện quy trình xả lũ còn máy móc, nguyên tắc dẫn tới việc phối hợp chưa tốt giữa chủ đập thủy điện và chính quyền địa phương; sự chủ động giữa các chủ đập, các dự án nhà máy với chính quyền địa phương không đạt hiệu quả khi có sự cố xảy ra; hệ thống quan trắc của các thủy điện không bảo đảm, chưa có sự đầu tư và vận hành tốt trong việc theo dõi, chủ động trong phòng chống lụt bão và phối hợp xả lũ.

Để khắc phục những vấn đề này, trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Công Thương sẽ tổng kiểm tra, đánh giá lại toàn bộ chất lượng của các quy trình xả lũ, các phương án tham gia phối hợp về phòng chống lụt bão.

Đánh giá, kiểm tra lại chất lượng của các hoạt động phòng chống lụt bão, bảo đảm an toàn của thủy điện khi xả lũ tại các địa phương. Các doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ theo quy định và có sự vi phạm pháp luật sẽ bị xem xét, thậm chí bị cấm không cho tham gia hoạt động điện lực và bị rút phép của các dự án.

Phân định, làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương, đặc biệt là của chính quyền địa phương các cấp khu vực hạ du, trong việc chủ động xây dựng các phương án phòng chống lụt bão để có sự tham gia của các doanh nghiệp, các chủ đập và các đối tác khác nhằm bảo đảm hiệu quả, an toàn cho đời sống sinh hoạt, kinh tế, xã hội của nhân dân.

Video Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh trả lời chất vấn về việc xả lũ thuỷ điện. Nguồn: VTV

TH

Bình luận