Liên đoàn báo chí quốc tế và những nguyên tắc đạo đức nhà báo

29/06/2016, 09:17

Liên đoàn báo chí quốc tế IFJ (International Federation of Journalists) đã đề ra những nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp nhà báo này tại Đại hội các nghiệp đoàn báo chí toàn thế giới lần thứ hai, tổ chức tại Bordeaux – Pháp tháng 4 năm 1954 và sau đó những nguyên tắc này đã được hiệu chỉnh tại kỳ Đại hội lần thứ 18 được tổ chức vào tháng 5 năm 1986 tại Helsinki - Phần Lan.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Bản tuyên bố quốc tế này được coi như là những tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp cho các nhà báo trong việc thu thập, lưu giữ, phổ biến, đánh giá tin tức và các nguồn tin trong việc miêu tả các sự kiện.
Trách nhiệm hàng đầu của nhà báo là tôn trọng sự thật và quyền của công chúng được biết sự thật.
Để thực hiện trách nhiệm này, nhà báo luôn luôn phải bảo vệ những nguyên tắc tự do trong việc thu thập, công bố tin tức và quyền bình luận, phân tích thông tin một cách công bằng.
- Nhà báo đưa tin duy nhất đúng với sự thật mà mình đã thu thập được.
- Nhà báo không được lược bớt, cắt xén những thông tin quan trọng hoặc làm sai lệch, giả mạo các tài liệu.
- Nhà báo chỉ duy nhất dùng các phương pháp nghiệp vụ một cách ngay thẳng, quang minh, công bằng và hợp lý để thu thập tin tức, hình ảnh và tư liệu.
- Nhà báo phải giữ, tôn trọng các bí mật nghề nghiệp liên quan đến các nguồn tin riêng mà mình thu thập.
- Nhà báo phải nhận thức được sự nguy hiểm của tệ phân biệt đối xử trên báo chí về tất cả các mặt như chủng tộc, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, chính trị, khác biệt chính kiến, quốc gia, nguồn gốc xã hội.

Nhà báo phải coi những điều sau là những điều xúc phạm nghề nghiệp nghiêm trọng.
- Đạo văn;
- Xuyên tạc, bóp méo tin tức một cách cố ý hiểm ác;
- Vu khống, phỉ báng, bôi nhọ, buộc tội vô căn cứ;
- Nhận hối lộ dưới bất kỳ hình thức nào cho việc viết hoặc không viết bài.

Nhà báo cần tôn trọng những giá trị nghề nghiệp, phải thực hiện những nguyên tắc như là nhiệm vụ và bổn phận của mình. Trong khuôn khổ luật pháp từng quốc gia của mình, nhà báo nên thực hiện song hành những nguyên tắc nghề nghiệp trên.

Theo: vja.org.vn