Lễ Ký kết giao ước thi đua xây dựng môi trường văn hóa và Tọa đàm về văn hóa của người làm báo

16/12/2022, 10:34

Lễ Ký kết giao ước thi đua xây dựng môi trường văn hóa và Tọa đàm về văn hóa của người làm báo - Hưởng ứng thi đua, triển khai phong trào “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”, ngày 16/12, tại Tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ Ký kết giao ước thi đua xây dựng môi trường văn hóa và Tọa đàm về văn hóa của người làm báo.

Lễ Ký kết giao ước thi đua xây dựng môi trường văn hóa

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về "Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại" và phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hoá toàn quốc năm 2021, ngày 21/6/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức phát động phong trào thi đua "Xây dựng môi trường văn hoá trong các cơ quan báo chí". Để hưởng ứng phong trào thiết thực, hiệu quả, Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ Ký kết giao ước thi đua xây dựng môi trường văn hóa và Tọa đàm về văn hóa của người làm báo.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Thủ trưởng Cơ quan Trung ương Hội nhận định: Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí là một nhu cầu cấp thiết. Việc phát động phong trào thi đua quan trọng nhưng điều quan trọng hơn nữa là duy trì phong trào, duy trì trong các cơ quan Trung ương hội, trong các cấp. Để phong trào được lan tỏa và có hiệu quả cao cần có sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp chính quyền; đặc biệt là sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan Trung ương Hội và sự hưởng ứng nhiệt tình của các hội viên. Đã có phong trào thi đua này các đơn vị phải có việc sơ kết, tổng kết để nhìn lại rút kinh nghiệm và đề ra những bước đi mới.

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi yêu cầu, hoạt động tác nghiệp của phóng viên phải hạn chế tối đa những hành vi "lệch chuẩn" về văn hoá, tập trung vào những sản phẩm báo chí mang tính chất văn hoá cao. Trong hành vi, ứng xử của các phóng viên, biên tập viên phải có văn hoá kể cả việc tiếp xúc với công chúng, với những người khai thác thông tin và hành vi ứng xử của những đồng nghiệp với nhau.

Trong khuôn khổ buổi Lễ ký kết là Tọa đàm về người làm báo văn hóa, buổi tọa đàm nhận được nhiều ý kiến phát biểu, góp ý thiết thực của những nhà báo, lãnh đạo của các cơ quan trung ương hội trong việc xây dựng môi trường có văn hoá trong cơ quan báo chí.

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Nam Nguyễn