Lấy ý kiến về Văn kiện Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ X

22/04/2020, 23:29

an chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến về dự thảo báo cáo của Ban chấp hành Hội Nhà báo khóa IX sẽ trình tại Đại hội khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời thông qua danh sách ứng cử, đề cử Ban chấp hành khóa mới, ngày 24/3.

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nguyễn Tôn Hoàn phát biểu tại hội nghị  tổng kết công tác Hội năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 diễn ra vào ngày 16/1

Góp ý vào dự thảo báo cáo của Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2015-2020 trình tại Đại hội Hội Nhà báo tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025, phần lớn các ý kiến đều thống nhất với chủ đề, nội dung, kết cấu của văn kiện.

Trong đó, một trong những thành tựu nổi bật của nhiệm kỳ qua cần đặc biệt nhấn mạnh là chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội và các cơ quan báo chí không ngừng được nâng cao. Nhiều tác phẩm báo chí của các nhà báo trong tỉnh đã đoạt những giải thưởng danh giá của Trung ương như: Giải báo chí quốc gia, Giải báo chí Búa liềm vàng...

Hội Nhà báo tỉnh cũng là đơn vị đoạt nhiều thành tích xuất sắc, liên tục được tặng nhiều bằng khen, cờ thi đua vì có những đóng góp tích cực, tiêu biểu.

Hội nghị cũng đã thông qua đề án về công tác nhân sự Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa X. Theo đó, Ban chấp hành khóa mới dự kiến sẽ có 9 ủy viên, đảm bảo đủ tiêu chuẩn, có tính kế thừa, trẻ hóa, tỷ lệ nữ...

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng biên tập Báo Đồng Nai Nguyễn Tôn Hoàn cho biết, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh khóa X dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6/2020. Thời gian từ nay đến đại hội không còn nhiều, do đó các tiểu ban của đại hội cần nhanh chóng chuẩn bị những nội dung đã được phân công để hoàn thành đúng thời gian, tiến độ, đảm bảo đại hội diễn ra thành công.

Theo baodongnai.com.vn