Lấy ý kiến về chính sách dành cho cán bộ, công chức vùng đặc biệt khó khăn

22/04/2020, 23:29

Lấy ý kiến về chính sách dành cho cán bộ, công chức vùng đặc biệt khó khăn - Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn để khắc phục những vướng mắc trong triển khai thực hiện.

Đang lấy ý kiến về chính sách đối với cán bộ, công chức vùng đặc biệt khó khăn

Bộ Nội vụ cho biết, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được thực hiện theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP, Nghị định 61/2006/NĐ-CP và Nghị định 64/2009/NĐ-CP của Chính phủ (gọi tắt là 3 Nghị định).

Sau thời gian thực hiện, các chính sách quy định tại 3 Nghị định nêu trên đã đạt được những hiệu quả tích cực, thu hút và tạo điều kiện tốt hơn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, góp phần khuyến khích động viên cán bộ, công chức viên chức yên tâm công tác lâu dài ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai trên thực tế đã nảy sinh một số những vướng mắc cần khắc phục như: Việc quy định một chính sách ở nhiều văn bản và ở các thời gian khác nhau gây khó khăn cho cơ quan, đơn vị trong việc áp dụng chính sách. Đồng thời, việc hướng dẫn về địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và việc áp dụng chính sách đối với một số đối tượng còn bất cập.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên thì việc trình Chính phủ ban hành Nghị định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn để thay thế 3 Nghị định nêu trên là cần thiết.

Có thể trợ cấp lần đầu bằng 10 - 12 tháng lương cơ sở cho cán bộ đến làm việc tại vùng đặc biệt khó khăn

Các mức phụ cấp, trợ cấp

Dự thảo quy định về phụ cấp ưu đãi như sau: Viên chức (bao gồm: Nhà giáo, viên chức quản lý giáo dục, viên chức y tế) tại các cơ sở giáo dục, cơ sở y tế và cán bộ quân y công tác ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp ưu đãi mức 70% mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Mức phụ cấp thu hút như sau: Mức 70% tiền lương hàng tháng, bao gồm mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung. Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, tối đa không quá 5 năm.

Về trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển công tác đến vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn, dự thảo nêu rõ: Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên đối với nữ và từ 5 năm trở lên đối với nam được hưởng trợ cấp như sau: Trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở.

Trường hợp có gia đình chuyển đi theo thì ngoài trợ cấp lần đầu, còn được trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi và hưởng trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng lương cơ sở của hộ gia đình; được tính theo giá vé, giá cước thực tế của phương tiện giao thông công cộng hoặc thanh toán theo mức khoán trên cơ sở số km đi thực tế nhân với đơn giá phương tiện vận tải công cộng thông thường (tàu, thuyền, xe ô tô khách)…

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

TH